ELU ainesse registreerimine

Projektidega liitumine kevadel

Soovituslik aeg ELU õppeaine läbimiseks on üliõpilase jaoks välja toodud õppekava nominaaljaotuses (tutvu oma eriala nominaaljaotusega enda instituudi kodulehel või uuri eriala õppenõustajalt). ELU ainet võib sooritada ka mõnel teisel endale sobival semestril, kuid eelistatuna peale bakalaureuseõppe esimest aastat. 

Iga semestri eel on akadeemilises kalendris välja toodud periood, mil algab semestriks avatud ELU projektidega tutvumine. See tähendab, et üliõpilasel on võimalik lugeda projektide kirjeldusi ning nende põhjal valmi mõelda, millise projektiga ta sooviks liituda. Projektide kirjeldustest detailsema ülevaate saamiseks tuleb ELUveebi oma TLÜ kontoga sisse logida. 2021/2022 õa kevadsemestril toimub semestriks avatud ELU projektidega tutvumine 24. jaanuarist. Projektidega liitumine algab sellest järgneval nädalal ehk alates 31. jaanuarist

ELU õppeainega liitumine toimub kaheetapiliselt:

1. Liitumise I etapp - motivatsioonikirja esitamine

Akadeemilises kalendris välja toodud perioodil on üliõpilasel võimalus endale meelepärase ELU projektiga liitumiseks esitada ELUveebis ÜKS motivatsioonikiri (PS! Motivatsioonikiri tuleb esitada vaid läbi veebi, juhendajatele otse saadetud kirju arvesse ei võeta!). Motivatsioonikirja esitamine ei ole üliõpilasele kohustuslik, kuid annab võimaluse panustada endale meelepärase projektiga liitumiseks. Projektide juhendajad määravad saabunud motivatsioonikirjade alusel pingerea ning ELUveebis eelliidetakse koha saanud üliõpilased projekti liikmete hulka.

Motivatsioonikirja esitamine toimub 2021/2022 õa kevadsemestril perioodil 31.01-03.02.2022

Teate selle kohta, kas motivatsioonikirja esitanu on soovitud projekti koha saanud või mitte, saab tudeng oma TLÜ meilile hiljemalt 9. veebruaril.

2. Liitumise II etapp - avalik liitumine

Akadeemilises kalendris välja toodud perioodil toimub ELUveebis avalik liitumine semestriks avatud projektide vabadele kohtadele. 

Avalik liitumisperiood 21/22 õa kevadsemestril toimub perioodil 10.02-14.02.2022

Sessioonõppe üliõpilased: projektidesse registreerimisel pange ankeedis tähele orienteeruvaid kohtumiste aegu, vajadusel kontakteeruge juhendajatega ja uurige lisa. Te peate osalema projekti töös kaasliikmetega võrdsetel alustel. Kui teie õppetöö eripärasid silmas pidades on raskendatud iganädalastel kohtumistel osalemine, tuleb jõuda nii juhendaja kui projekti liikmetega kokkuleppele enda tegevuste osas (nt teatud kohtumistel osalemise asemel saate lisa ülesanded iseseisva töö näol vms).

ELU ja ÕIS

ÕIS-is ei ole vaja akadeemilises kalendris välja toodud õpingukavade esitamise perioodil ELU ainet oma õpingukavasse lisada. ELUveebis toimunud liitumise II etapi järel toimub automaatne andmete transport ELUveebist ÕIS-i st kui oled ELUveebis projektiga liitunud ilmub YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus automaatselt õpingukavasse. Kindlasti kontrolli oma õpingukava nädala aja jooksul peale õpingukavade esitamise perioodi. 

Läbi kahe semestri kestvate projektide puhul lisatakse ELU aine õpingukavasse aine toimumise teisel semestril st aine lisatakse õpingukavasse ning ainepunktid on võimalik saada teisel semestril. 

ELU ja lõpetamine 

Soovitame mitte jätta ELU aine sooritamist viimasele semestrile, sest ELU aine nõuab üliõpilaselt suurt sisulist ja ajalist panustamist. Kui juhtub, et ELU aine sooritamine on siiski jäänud viimasele semestrile, soovitame kindlasti võtta ühendust ELU koordinaatoritega (elu@tlu.ee), kes informeerivad üliõpilast ELU aine sooritamise korralduse olulistest aspektidest, et ei tekiks lõpetamisega seonduvat ajagraafikut silmas pidades takistusi. Samuti tuleks lõpetamise soovist anda koheselt semestri alguses märku ELU projekti juhendajale, kes teaks sellega arvestada.