Lisa oma idee

ELU projekti ideid saab algavaks semestriks esitada semester varem ehk eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni. Esitatud ideed vaatab üle ELU nõukoda, kes kiidab idee heaks või annab tagasisidet selle täiendamiseks.

Vihje: Kirjeldage, mida projekti idee endast kujutab, milliseid tegevusi hõlmab, milline on esialgne eesmärk, probleemipüstitus ning olulisus;