Projekti liikmed

Euroopastumine, EL ja Eesti: poliitilise eliidi ja ajakirjanike arusaamad

Nimi E-post Ei läbinud projekti?
Aliis Kuningas aliiskun@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Greta Roosaar gretaroosaar@gmail.com Ei Vastused projekti küsimustele
Maili Nuuma-Õunap platu@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Kadi Kriit kadikr@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Peep Ehasalu peepe@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Mark Norman Meristo meristom@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Maris Sild msild@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Käti Romandi kromandi@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Ott-Artur Kasera ottkaser@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Veronika Laur veronika.laur@tallinnlv.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Lemme Hirv lemme@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Sofia-Elizaveta Katkova-Veršinina sonnitsa@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Kadi-Triin Varik kadivar@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Heini Roosimägi heinir@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Käti Kruuspan k2tik@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Kaisa-Lisete Kumari kaisakum@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Carolin Kleen ckleen@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Mari Hõbemets marihm@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele
Maarja-Liisa Pintman maarja02@tlu.ee Ei Vastused projekti küsimustele