100 sõna Eesti Vabariigile!

Koostada interaktiivne kaart eesti keelde viimase 100 aasta jooksul tulnud 100-st näidissõnast. See eeldas sõnade ja nende päritolu kaardistamist (tööd allikatega), välja valimist (vastavalt kokku lepitud kriteeriumidele) ja esitamist (vormistamist kaardi kujul). Projekti tulemus pidi illustreerima eesti keele ja ühiskonna muutumist alates vabariigi sünnist 1918. aastal.

Juhendaja(d)

 • Merilin Kotta (mkgirona@tlu.ee)

Kaasjuhendaja(d)

 • Kaia Sisask

Projekti kestus

2017/2018 (Sügissemester)

Projekti rühmad

Rühma liikmed

 • Kadi
 • Ännifriid
 • Riina
 • Margareth
 • Liisi
 • Nele
 • Laura
 • Katre
 • Kristiina
 • Riina
 • Sandra
 • Hanna
 • Infoteadus (1)
 • Õigusteadus (1)
 • Keeleteadus ja keeletoimetamine (4)
 • Kirjalik tõlge (1)
 • Eesti filoloogia (2)
 • Kirjandusteadus (2)
 • Keeletoimetaja (1)

Saavutatud tulemus

- projekti tulemusi kokku võttev õppevideo (tudengid õppisid video ettevalmistamise, filmimise ja järeltöötluse reegleid ja said võimaluse olla loomingulised)

-poster (õppisid disaini, arendasid loomingulisust)

- juhendaja lühiartikkel TLÜ Meediaväravas (06.12.2017)

- dokumenteerimistöö arendamine: 90 allikat uuritud

- koostööoskuse arendamine: 9 tudengit 5-lt erialalt BA ja MA tasemel

- ajaplaneerimisoskuse arendamine: 4 kohtumist ja filmimise päev

Lingid