ELU:mõju

Juhendaja(d)

  • Jaanus Terasmaa (jaanus.terasmaa@tlu.ee)
  • Mihkel Kangur (mihkelk@tlu.ee)
  • Esta Kaal (estak@tlu.ee)

Projekti kestus

2017/2018 (Sügissemester)

Projekti rühmad

Rühma liikmed

  • Marje
  • Hannes
  • Kristjan
  • Kultuuriteooria ja filosoofia (1)
  • Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (1)
  • Keskkonnakorraldus (1)

Lingid