Väikelapsed ja digimaailm

Eesti haridustehnoloogia iduettevõte ALPA tegeleb mobiiliakenduse loomisega, mis on arendav mobiiliplatvorm väikelastele (1,5-3a) ja nende vanematele ning ka lasteaednikele. Rakenduse eesmärk on läbi digimängu ja kohaliku kultuuri toetada laste õppimist ja arengut (nt numbrite, värvide, tähtede, kujundite jm). Rakendus pakub liitreaalsusel põhinevaid õppemänge julgustamaks argitegevusi nagu hambapesu, potilkäik, arsti ja juuksuri külastamine jms.

Rakendus hõlmab endas ka õppevideosid vanematele ja pedagoogidele, mis sisaldavad pedagoogilisi soovitusi ja näpunäiteid, kuidas väikelaste digimängu ekraanil juhendada.

Projekti eesmärk

Luua informatiivsed lühivideod vanematele, mis puudutab väikelaste digimängu juhendamist. Videod on seotud ALPA mobiilirakendusega ning peavad pakkuma vanematele kvaliteetset ja asjakohast tuge.

Erialade lõimimine

Projekti on oodatud kõik õpetajakoolituse tudengid (alushariduse pedagoogid, üldhariduse õpetajad), samuti noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad ja eripedagoogid. Kindlasti haridustehnoloogia ja digitaalsete õpimängu, audiovisuaalse meedia, filmikunsti, keeleteaduse ja keeletoimetamise, psühholoogia ning reklaami ja suhtekorralduse suuna üliõpilased.

Õppevideode loomine võimaldab ühildada mitme eriala teadmised ja kogemused, sest videode stsenaariumite ja sisu loomine nõuab nii pedagoogilisi teadmisi väikelapse arengu eripäradest, hariduspsühholoogiast ning haridustehnoloogiast. Videode loomine nõuab audiovisuaalset kirjaoskust ning korrektset ja selget keelekasutust.

Samuti pakub projekt kogemust ja koostöövõimalust päris elu olukorras, kus tudengid saavad teha koostööd ja anda oma panuse rakenduse valmimisse, mis pakub jätkusuutlikku ja asjakohast digisisu vanematele ning pedagoogidele, toetamaks väikelapse digimängu.

Seega toetab antud projekt ELU õppeaine ala-eesmärke (interdistsiplinaarsus, koostöö, eralaste teadmiste rakendamine, ettevõtlikkuse arendamine, analüüsioskuse arendamine ja projektitöö teadmiste ja kogemuse omandamine).

 

Teaduspõhisus ja uudsus

Teaduspõhisus:

Väikelaste digimängu juhendamine on tänaste vanemate jaoks oluline teema (Ofcom, 2018; Chaudron, 2015). Vanemad vajavad laste nutiseadme kasutamise juhendamisel abi ja nõuandeid (Nevski & Siibak, 2016; Vinter, 2013). Eelkõige oodatakse infot just selle kohta, millised on arendavad ja hariduslikud rakendused, kas väikelapsele ekraane võimaldada, kui kaua väikelapsed üldse ekraani kasutada võivad, mis on võimalikud ohud ja kuidas neid vältida jne (Marsh et al. 2015).

Allikad:

Chaudron, S. (2015). Young Children (0-8) and Digital Technology. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93239/lbna27052enn.pdf

Marsh, J., et al., (2015). Exploring Play and Creativity in Pre-Schoolers' Use of Apps: Technology and Play. Economic and Social Research Council. Available at: http://www.techandplay.org/tap-media-pack.pdf.

Nevski, E. and Siibak, A. (2016). The role of parents and parental mediation on 0–3 year olds’ digital play with smart devices: Estonian parents’ attitudes and practices. Early Years, 36(3), pp. 227-241.

Ofcom (2017). Children and Parents: media use and attitudes report. Available at: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0020/108182/children-parents- media-use-attitudes-2017.pdf

Vinter, K. (2013). Digitaalse ekraanimeedia tarbimine 5–7-aastaste laste seas ja selle sotsiaalne vahendamine Eestis. Pedagoogiline vaatekoht (doktoritöö). Külastatud aadressil http://e-ait.tlulib.ee/318/1/vinter_kristi.pdf.

Uudsus:ALPA Kids mobiillirakendus hõlmab interaktiivsetele mängudele ka pedagoogilist materjali (õppevideode näol) nii vanematele, pedagoogidele kui ka teistele, kes väikelastega tegelevad (nt lapsehoidjad). Interaktiivset veebisisu, mis sisaldaks pedagoogilisi nõuanded tänased rakendused väikelastele ei sisalda. Seda ALPA Kids rakendus uudse lahendusena pakub.

Rakendused mida vanemad väikelastele nutiseadmetesse alla laevad on pigem inglise keelsed ja arendav sisu küsitav. Rakenduste poodides (nt Google Play või App Store) on väga väike (kui üldse) eesti keelsete rakenduste valik. Samuti kipuvad loodud rakendused olema vanemale sihtrühmale kui 3eluaastat ja nooremad.

Oodatav tulemus

Luua 10 õppevideot vanematele, mis on abiks väikelapse nutiseadme kasutamise juhendamisel.

Esialgsed teemad tudengite käivitamiseks:

· 5 müüti laste ja nutiseadmete kohta

· 5 nippi kuidas meelitada laps ekraani tagant ära

· 5 asja mida teada enne, kui annad lapsele esimest korda nutiseadme

· 5 allikat, mida lugeda väikelaste ja nutiseadmete kohta

· 5 nippi, kuidas tunda ära mobiilirakendus, millest laps võiks hoiduda

· 5 levinud väikelapse tegevust nutiseadmes

· 5 märki, et laps tarbib liiga palju võõrkeelset nutisisu

· 5 olulist juhendamisstrateegiat mida väikelapse digimängus rakendada

· 5 soovitust kuidas kujundada kogu pere meediharjumusi

· ...

Videode sisu valmib koostöös ELU projekti tudengite ja ALPA tiimiga!

Nõuded projektile

Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine

Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)

Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil

Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)

Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile

Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi

Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Esimene kohtumine

Esimene kohtumine N, 26. september kell 16-17.30

Keel

Eesti

Projekti kestus

  • Sügis+kevad
  • 2019/2020

Kohtumiste ajad

II kohtumine N, 10. oktoobril kell 16-17.30 IV Vahenädala sessioonil projekti, eesmärkide tutvustus, osalejatele kohustuslik! V kohtumine N, 14. november kell 16-17.30 VI kohtumine N, 5. detsember kell 16-17.30 VII kohtumine N, 13. veebruaril kell 16-17.3

Juhendaja(d)

  • Elyna Nevski (elyna.nevski@tlu.ee)
  • Katrin Sigijane (marfi@tlu.ee)

Märksõnad

  • õppevideod
  • digimäng
  • mobiilirakendus
  • väikelapsed
  • haridustehnoloogia
  • audiovisuaalne sisu

Projektiga liitumine

Projektiga liitumine on lõppenud

Projekti meeskond

Kadi / Infoteadus Krista / Őigusteadus Kristiina / Eesti filoloogia Gerli Kaiu / Sotsiaaltöö Merlin / Reklaam ja imagoloogia Anna-Kaisa / Eesti filoloogia Risto / Audiovisuaalne meedia Chrislen Jessica / Psühholoogia Kristi / Haridustehnoloogia Kätlyn / Reklaam ja suhtekorraldus Mariell / Haridustehnoloogia Reilika / Sotsiaaltöö Julija Arina / Pedagoogika Ivan / Psühholoogia Sandra-Louisa / Őigusteadus Simona Liisbet / Klassiőpetaja Triin / Eesti filoloogia Hanna / Sotsiaaltöö