Otsi

Projekt MÄNGUD

Projekt tegeleb mängudega

Projekti eesmärk

Projekt tegeleb mängudega

Teaduspõhisus ja uudsus

Teaduspõhised materjalid

Oodatav tulemus

Tulemuseks lauamäng

Nõuded projektile

Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kursuseprogramm

Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)

Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil

Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)

Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest

Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi

Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Keel

Eesti

Projekti kestus

  • Sügissemester
  • 2019/2020

Kohtumiste ajad

Lepitakse kokku esimesel kohtumisel

Juhendaja(d)

  • Aet M (aet24@hot.ee)

Märksõnad

  • mäng
  • tervis
  • lauamäng

Projektiga liitumine

Logi sisse ja liitu projektiga

Vahekokkuvõtted

Projekti meeskond