Mis on ELU?

Loe lähemalt
ELU annab üliõpilasele võimaluse teha kirgilikult koostööd teiste erialade üliõpilaste ja õppejõududega põnevate probleemide kallal. ELUs paned proovile oma teadmised, loovuse ja võimed, mis aitavad tiimitöö tulemusel jõuda väärtuslike tulemuseni.

Mis?

Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) on uutmoodi õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme. Näeme ELU tulevikuhariduse suuna ja eeskujuna. Iga ELU projekt on nagu idufirma, kus kohtuvad osalejate inspireerivad ideed, vastust otsiv probleem ning eesmärk see nutikalt lahendada. Teaduspõhisetele allikatele tuginevaid lahendusi päris elu probleemidele võib viia ühistegevuseni väliste partneritega.

Millal?

Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaalplaanis välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (eelistatuna peale bakalaureuse esimest aastat). Lisaks soovitame mitte jätta ainekursuse valikut õpingute viimasele semestrile, sest ELU kursuse 6 EAP maht nõuab üliõpilaselt suurt sisulist ja ajalist panustamist. Üliõpilane saab õpingute jooksul positiivse hinde korral läbida ELU projekti ainult ühe korra.

Kuidas?

ELU projektiga liitunud üliõpilasel tuleb erinevate erialade teadmisi omavahel siduda, mis omakorda nõuab ühise aja leidmist, eesmärkides ja tegevustes kokkuleppimist ning realistliku ajakava koostamist. ELU teostub erinevate erialade kompetentside rakendamises ühe eesmärgi nimel. Tiimil laieneb üldine silmaring, tekib ülevaade teistest erialadest.
Minu jaoks on ELU projekt õppekavas vajalik ning on seal ka põhjusega. ELU peaks õpetama meeskonnas töötamist ja teineteise toetamist ning andma võimaluse oma ideedest rääkida ja liitma samasuguste huvide ja elulaadidega inimesed.
Karen
sügis 2018/2019
Erinevad isiksused koos töötamas ühise eesmärgi nimel – see on kõige suurem ELU projekti väljund minu jaoks.
Grete-Liis
Sügis 2018/2019
Projekt kujunes palju huvitavamaks, kui algul arvata oskasin. Arvasin, et see on igav, kuna on kõikidel erialadel kohustuslik. Tagantjärgi hindan seda kogemust väga ja minu arvates oli väga põnev ja tavapärasest palju praktilisem aine.
Maris
Sügis 2019/2020