Mis on ELU?

ELU annab üliõpilasele võimaluse teha kirgilikult koostööd teiste erialade üliõpilaste ja õppejõududega tegutsedes põnevate probleemide kallal ning andes võimaluse rakendada erinevate erialade kompetentse ühise eesmärgi nimel. Seega ELUs paned proovile oma teadmised, loovuse ja võimed, mis omakorda aitavad tiimitöö tulemusel jõuda väärtuslike tulemusteni.

Uuri rohkem järgnevatelt lehtedelt:

Mis on ELU?

Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) on uutmoodi õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme. Näeme ELU tulevikuhariduse suuna ja eeskujuna. Iga ELU projekt on nagu idufirma, kus kohtuvad osalejate inspireerivad ideed, vastust otsiv probleem ning eesmärk see nutikalt lahendada. Päris elu probleemidele teaduspõhistele allikatele tuginevate lahenduste otsimine võib viia ühistegevuseni väliste partneritega.

ELUsse registreerimine

Üliõpilastel on ELU õppeaine õppekava nominaaljaotuses välja toodud, kuid ELU võib võtta ka mõnel teisel endale sobival semestril (eelistatuna peale bakalaureuse esimest aastat). Soovitame mitte jätta ainekursuse valikut õpingute viimasele semestrile, sest ELU kursuse 6 EAP maht nõuab üliõpilaselt suurt sisulist ja ajalist panustamist. Endale meelepärase projektiga liitumiseks on üliõpilasel võimalus panustada motivatsioonikirja esitamise näol.

ELU juhendamine

Ka üliõpilastel on suurepärane võimalus kogeda loovat, kuid vastutusrikast juhirolli, esitades enda ELU projekti idee ning asudes idee kinnitamise järel ise ELU projekti juhendama. Üliõpilasest juhendajat toetab mentorjuhendaja, kellega koostöö oma idee elluviimisel võimaldab väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks saamist.
ELU on üks neist kogemustest, mille puhul polegi niivõrd oluline lõpp-eesmärk, aga hoopis see protsess, mille käigus selleni jõutakse. Võimalus töötada koos ägedate kaasõppuritega, kellest igaüks toob laua äärde oma unikaalsed ekspertteadmised ning -kogemused, on miski, mida väljaspool ülikooli kindlasti nii palju ei kohta, kui võiks.
Mihkel Miller
Sügis 2020/2021
Ega asjata öelda, et mitu pead on ikka mitu pead. Tööde kallal üksi nokitsedes võib jõuda punkti, kus "mõistus saab otsa". ELU on aga tulvil üllatusi - igal osalejal on omad tugevused ja alati leidub keegi, kes aitab hädast välja. Suurepärane.
Kristel Mikkor
kevad 2020/2021
Erinevad isiksused koos töötamas ühise eesmärgi nimel – see on kõige suurem ELU projekti väljund minu jaoks.
Grete-Liis
Sügis 2018/2019
Minu jaoks on ELU projekt õppekavas vajalik ning on seal ka põhjusega. ELU peaks õpetama meeskonnas töötamist ja teineteise toetamist ning andma võimaluse oma ideedest rääkida ja liitma samasuguste huvide ja elulaadidega inimesed.
Karen
sügis 2018/2019