Erialasid lõimiv uuendus - ELU

Mis on ELU?

ELU on projektõppe kursus, milles nii üliõpilased kui ka õppejõud saavad tegeleda just nende ideede ja teemadega, mis neid huvitavad ning valida ise sobilik viis oma idee teostamiseks.

Loe täpsemalt

Ideelaat

Juhendajad ja oma ideega üliõpilased tutvustavad järgmisel semestril alustavaid projekte plakati ja vaba diskussiooni vormis. Ideelaadal saab huvipakkuvate ideede kohta küsida täpsemat infot ja kohtuda tulevaste rühmakaaslastega.

Kõik projektid

Viimane uudis

Ideelaadal tutvustatud projektid leiab siit veebist, kus toimub ka ELU projektidesse registreerimine. Sobiva projektiga liitumiseks logi sisse oma TLÜ kasutajakontoga. Registreerimine on avatud kuni 6. veebruarini.

Mis on ?

ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) on Tallinna Ülikooli õppeaine, mille raames eri valdkondade üliõpilased viivad koostöös ühe või kahe semestri jooksul ellu projekte.

Mis?

ELU on rühmatööna teostatud projekt, millel on konkreetselt sõnastatud eesmärk, etteantud tähtajad ja reaalne tulemus. Rühma moodustavad 6-8 üliõpilast vähemalt kolmest erinevast valdkonnast. Õppeaine maht on 6 EAP ja hindamine on arvestuslik.

Milleks?

Projektõpe on oluline, kuna tänapäeval on erinevate eluvaldkondade töökorraldus üha sagedamini projektipõhine: etteantud tähtajaks ja piiratud ressurssidega tuleb saavutada konkreetsed eesmärgid ja leida lahendus mittestandardsele ülesandele, seda üldjuhul meeskonnatöös.

Millal?

ELU teostamise aja saab üliõpilane ise valida, kuigi erinevalt tavalisest õppeainest tuleb projekti ettevalmistamisega alustada juba eelneval semestril, kuna rühm peab koos olema semestri alguseks.

Kellega?

ELU rühma suurus on 6-8 üliõpilast. Kui ühest teemast huvitatud üliõpilasi on rohkem, saab moodustada alamrühmad. Kuna tegemist on erialadevahelise projektiga, peavad rühmas olema vähemalt kolme erineva eriala üliõpilased.

Kuidas?

Kõik saab alguse ideest. Idee võib välja pakkuda üliõpilane, õppejõud või partner väljastpoolt ülikooli. Igal ELU projektil peab olema vähemalt üks ülikooli poolne õppejõud.

Missugune?

Õppeaine raames püüavad üliõpilased pakkuda lahendusi ELU olulistele väljakutsetele, arendada edasi olemasolevaid algatusi või luua midagi täiesti uut. ELU läbiviimise viis ning tulemus sõltuvad rühmast ja juhendajast.