Mis on ELU?

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli üleülikooliline projektõppeaine, mille läbimise kohustus on kõigil bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilastel.
ELU õppeaine raames viivad erinevate erialade üliõpilased koostöös juhendajatega ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d (=156 töötundi). Projekti rühma moodustavad 6 üliõpilast vähemalt kolmelt erinevalt erialalt.

semestri algus est

ELU õppeaine peamiseks eesmärgiks on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja koostööoskuste süvendamist ja selle kaudu tõsta õppijate interdistsiplinaarsete probleemide lahendamise pädevuse kujunemist. Lähtudes probleemipõhise õpetamise ja õppimise sügavamast eesmärgist õpetab ELU õppeaine üliõpilasele enesejuhtimist, teadmiste rakendamist ja elukestva õppe oskusi.

Soovituslik aeg ELU õppeaine läbimiseks on üliõpilase jaoks välja toodud õppekava nominaaljaotuses (tutvu oma eriala nominaaljaotusega enda instituudi kodulehel või uuri eriala õppenõustajalt). ELU ainet võib sooritada ka mõnel muul endale sobival ajal, kuid eelistatuna pärast bakalaureuseõppe esimest semestrit. NB! Võimalusel mitte jätta ELU aine sooritust viimasele semestrile!

Iga semestri eel on akadeemilises kalendris välja toodud periood, mil algab semestriks avatud ELU projektidega tutvumine. See tähendab, et üliõpilasel on võimalik lugeda projektide kirjeldusi ning nende põhjal valmis mõelda, millise projektiga ta sooviks liituda. Projektide kirjeldustest detailsema ülevaate saamiseks tuleb ELUveebi oma TLÜ kontoga sisse logida. 2024/2025 õa sügissemestril algab semestriks avatud ELU projektidega tutvumine 19. augustil. Projektidega liitumine algab sellest järgneval nädalal ehk alates 26. augustist.  

ELU projektiga liitumine

ELU projektiga liitumine toimub kaheetapiliselt:

1. Liitumise I etapp - motivatsioonikirja esitamine

Akadeemilises kalendris välja toodud perioodil on üliõpilasel võimalus endale meelepärase ELU projektiga liitumiseks esitada ELUveebis ÜKS motivatsioonikiri (PS! Motivatsioonikiri tuleb esitada vaid läbi veebi, juhendajatele otse saadetud kirju arvesse ei võeta!). Motivatsioonikirja esitamine ei ole üliõpilasele kohustuslik, kuid annab võimaluse panustada endale meelepärase projektiga liitumiseks. Projektide juhendajad määravad saabunud motivatsioonikirjade alusel pingerea ning ELUveebis eelliidetakse koha saanud üliõpilased projekti liikmete hulka.

Motivatsioonikirja esitamine toimub 2024/2025 õa sügissemestril perioodil 26.08-29.08.2024

Teate selle kohta, kas motivatsioonikirja esitanu on soovitud projekti koha saanud või mitte, saab tudeng oma meiliaadressile hiljemalt 4. septembril. Eelistatud kontaktaadressi saab tudeng "Minu konto" alt ise muuta, vaikimisi on selleks TLÜ e-mail. 

2. Liitumise II etapp - avalik liitumine

Kui Sa ei osalenud liitumise I etapis või ei saanud motivatsioonikirja alusel kohta soovitud projektis, siis on Sul võimalik osaleda liitumise II etapis, kui toimub registreerimine semestriks avatud projektide vabadele kohtadele. 

Avalik liitumisperiood 2024/2025 õa sügissemestril toimub perioodil 05.09-09.09.2024

Sessioonõppe üliõpilased: projektidesse registreerimisel pange ankeedis tähele orienteeruvaid kohtumiste aegu, vajadusel kontakteeruge juhendajatega ja uurige lisa. Te peate osalema projekti töös kaasliikmetega võrdsetel alustel. Kui teie õppetöö eripärasid silmas pidades on raskendatud iganädalastel kohtumistel osalemine, tuleb jõuda nii juhendaja kui projekti liikmetega kokkuleppele enda tegevuste osas.

ELU aine õpingukavas

Üliõpilasel ei ole võimalik ise ELU ainet oma õpingukavasse lisada. Pärast liitumise II etappi toimub automaatne andmete transport ELUveebist ÕIS-i, st kui oled ELUveebis projektiga liitunud, ilmub YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus automaatselt õpingukavasse. Kindlasti kontrolli oma õpingukava nädala jooksul pärast õpingukavade esitamise perioodi. Probleemi korral võta ühendust ELU koordinaatoriga (elu@tlu.ee). 

Läbi kahe semestri kestvate projektide puhul lisatakse ELU aine õpingukavasse aine toimumise teisel semestril, st aine lisatakse õpingukavasse ning ainepunktid on võimalik saada teisel semestril. 

ELU aine kuulamine viimasel semestril

Soovitame mitte jätta ELU aine sooritamist viimasele semestrile, sest ELU aine nõuab üliõpilaselt suurt sisulist ja ajalist panustamist. Kui juhtub, et ELU aine sooritamine on siiski jäänud viimasele semestrile, soovitame kindlasti võtta ühendust ELU koordinaatoritega (elu@tlu.ee), kes informeerivad üliõpilast ELU aine sooritamise korralduse olulistest aspektidest, et ei tekiks lõpetamisega seonduvat ajagraafikut silmas pidades takistusi. Samuti tuleks lõpetamise soovist anda koheselt semestri alguses märku ELU projekti juhendajale, kes teaks sellega arvestada.