Andmepõhise õppe võimalused eesti keele tundides ELLE keskkonna näitel

Projekti käigus tehakse teoks ELLE keeleõppekeskkonna tekstianalüüsi kasutajaliides, luuakse tekstikogude analüüsil põhinevaid õppematerjale ja hinnatakse nende sobivust andmepõhise õppe meetodit rakendavates eesti keele tundides.

Projekti eesmärk

Eesmärk on teha osaliselt teoks juba varasemalt kirjeldatud ELLE tekstipõhise keeleõppekeskkonna disain, kuid minna ka samm edasi ja luua keeleanalüüsirakenduste kasutamiseks õppematerjale ja neid testida.

Juhendaja(d)

JK

Jaagup Kippar

jaagup@tlu.ee

KN

Kaisa Norak

kaisu@tlu.ee

#keeleõpe digitehnoloogiad

Projekti liikmed

H
Harli
M
Martin
K
Kaius
S
Stene
T
Tiina
G
Georg
T
Taavi
K
Kairi
E
Eiliki
O
Oliver
S
Sofia
K
Karina
R
Reydan Ramon
T
Torm Erik
C
Carina
A
Alice
M
Margo
Informaatika (2)
Rakendusinformaatika (1)
Aasia uuringud (1)
Eripedagoogika (1)
Avatud akadeemia (1)
Informaatika (2)
Eripedagoogika (1)
Aasia uuringud (1)
Kirjalik tõlge (2)
Informaatika (3)
Eesti filoloogia (1)
Haridustehnoloogia (1)

ELU projekt "Andmepõhise õppe võimalused eesti keele tundides ELLE keskkonna näitel"

Projekti eesmärk oli teha tekstianalüüsi kasutajaliides ELLE (Estonian Language Learning, Teaching ja Research Environment) keeleõppe- ja keeleuurimiskeskkonnale, mida arendab Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi keeletehnoloogia töörühm, luua tekstikogude analüüsil põhinevaid õppematerjale ja hinnata nende sobivust andmepõhise õppe meetodit rakendavates eesti keele tundides.

Projekti alus on idee andmepõhisest õppest, mis teeb õppijast uurija. Keeleõppe kontekstis tähendab see, et õppija saab etteantud keelematerjali põhjal ise keelereegleid tuletada või eelnevalt õpitud reegleid analüüsitavate tekstide näitel kinnitada. Antud õppemeetod viitab nii õpetaja kui ka õppija rolli muutustele. Projekti käigus lootsime välja selgitada, kuivõrd vastuvõtlikud on õppijad taolisele keelekasutusnäidete põhisele õppele, tänu millele saavad nad aktiivsemalt osaleda omaenda teadmiste kujunemises.

Kirjeldatud idee elluviimiseks oli projekt jaotatud mitmesse etappi:

  1. ELLE keeleõppekeskkonna tekstianalüüsi kasutajaliidese arendus;

  2. tekstianalüüsi vahendeid rakendavate õppematerjalide ja õppetundide disain ja loomine;

  3. loodud õppematerjalide ja kirjeldatud õppetundide läbiviimine ja hindamine.

Sellest valdkondadevahelisest projektist võttis osa 18 tudengit sellistelt erialadelt nagu informaatika, eripedagoogika, Aasia uuringud, kirjalik tõlge, eesti filoloogia, organisatsioonikäitumine ja haridustehnoloogia. Jagunesime kolme rühma, pidades silmas, et igas rühmas oleks esindatud võimalikult mitmekülgne valik erialasid. Iga rühm sai endale töötamiseks ühe keeletehnoloogia tööriista - valikus oli klastrileidja, sõnaanalüsaator ja tekstihindaja.

Informaatikatudengid tegelesid peamiselt tööriistade edasi arendamise ja uude keskkonda üleviimisega ning teised rühmaliikmed lõid selle tarvis õppematerjalid ja valmistusid tunni andmiseks. Projekti käigus tegime koostööd kolme kooli - Tabasalu gümnaasiumi, Jakob Westholmi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooliga, kus andsime tunde gümnaasiumiõpilastele.

Projekti materjalid

Klastrileidja.pdf (150.65 KB) Klastrileidja tööriist
Kodu.pdf (66.24 KB) Projekti tutvustus
Meeskond.pdf (99.21 KB) Projekti meeskond
Sõnaanalüsaator.pdf (81.86 KB) Sõnaanalüsaatori tööriist
Tehniline kirjeldus.pdf (197.29 KB) Rakenduse tehniline kirjeldus
Tekstihindaja.pdf (134.88 KB) Tekstihindaja tööriist