Energia paindlikult tarbimise teadvustamise kultuurilised erisused Austraalias, Horvaatias, Sloveenias ja Hispaanias

Projektis uuritakse millised on Austraalia, Horvaatia, Sloveenia, Hispaania ja Itaalia kultuurilised eripärad taastuvenergeetika teadvustamisel ja energiasäästlike tegevuste rakendamisel. Tuginedes Fusebox Energy (vt ka https://fusebox.energy/blog/) kogemusele taastuvenergeetika lahenduste müümisel, samuti praktiliste välitööde käigus kogutavatele andmetele, koostab projekti meeskond n-ö mõistelise kaardi, mis selgitab millised on kattuvused selle valdkonna kohtlemisel vaatlusalustes maades.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

AK

Andres Kõnno

akonno@tlu.ee

RL

Rünno Lumiste

rlumi123@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

DV

Dagmar Vlassov

dagmar@fusebox.energy

#taastuvenergeetika #kultuuridevahelised erinevused #ärikultuuride eripärad #Austraalia #Horvaatia #Sloveenia #Hispaania #Itaalia