Energia paindlikult tarbimise teadvustamise kultuurilised erisused Austraalias, Horvaatias, Sloveenias ja Hispaanias

Projektis uuritakse millised on Austraalia, Horvaatia, Sloveenia, Hispaania ja Itaalia kultuurilised eripärad taastuvenergeetika teadvustamisel ja energiasäästlike tegevuste rakendamisel. Tuginedes Fusebox Energy (vt ka https://fusebox.energy/blog/) kogemusele taastuvenergeetika lahenduste müümisel, samuti praktiliste välitööde käigus kogutavatele andmetele, koostab projekti meeskond n-ö mõistelise kaardi, mis selgitab millised on kattuvused selle valdkonna kohtlemisel vaatlusalustes maades.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on kaardistada taastuvenergeetika turundamisel ja kasutuselevõtmisel esinevaid kultuurilis-kommunikatiivseid tõrkeid ja pakkuda välja lahendusi nende ületamiseks. 

Juhendaja(d)

AK

Andres Kõnno

akonno@tlu.ee

RL

Rünno Lumiste

rlumi123@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

DV

Dagmar Vlassov

dagmar@fusebox.energy

#taastuvenergeetika #kultuuridevahelised erinevused #ärikultuuride eripärad #Austraalia #Horvaatia #Sloveenia #Hispaania #Itaalia

Projekti liikmed

E
Elisa
E
Emrah
M
Mikael Eichi
O
Oghenetega Edirin
A
Antto Aleksi
A
Arina
R
Romaine Ayoki
I
Ikenna Darlington
A
Angelina
V
Vladislav
R
Ragnar
S
Saba
A
Anna-Sophie
B
Boris
S
Sylvia Chioma
S
Saira
J
Jennifer Chinonye
H
Hanna
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (2)
Kommunikatsioonijuhtimine (2)
Õigusteadus (1)
Antropoloogia (1)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (1)
Rahvusvahelised suhted (1)
Informaatika (2)
Aasia uuringud (1)
Sotsiaalne ettevõtlus (1)
Rahvusvahelised suhted (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Heaolu ja tervisekäitumine (2)
Sotsiaalne ettevõtlus (1)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (1)