Estonian.ee 2.0 – koduleht eesti keele õppimisest ja õpetamisest võõrkeelena

Koduleht keeleõppijatele ja õpetajatele, mis koondab olemasolevaid materjale eesti keele kui teise keele õppimiseks.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendav üliõpilane

MD

Mariia Dorogova

aiiram@tlu.ee

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

TR

Tiina Rüütmaa

rtiina@tlu.ee

#keeleõpe #eesti keel #eesti keel teise keelena #eesti keele õpetamine #võõrkeeled #meedia #pedagoogika #õpetaja #õpetajad #reklaam #veebilehekülg #õppematerjal #sotsiaalmeedia #õppimine #täiskasvanu õppimine #infotehnoloogia ja meedia #tõlkimine #lõimumine #välismaalased