Estonian.ee – koduleht eesti keele õppimisest ja õpetamisest võõrkeelena

Koduleht eesti keele õppijatele ja õpetajatele, mis koondab olemasolevaid materjale keeleõppimiseks.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Kaasjuhendaja(d)

TR

Tiina Rüütmaa

rtiina@tlu.ee

#eesti keel #eesti keel teise keelena #eesti keele õpetamine #võõrkeeled #infotehnoloogia #infotehnoloogia ja meedia #lõimumine #pedagoogika #õpetaja #õpetajad #täiskasvanu õppimine #veebilehekülg #õppematerjal #välismaalased #keeleõpe #Keel ja kultuur #IT #Blog