Haridus ja ruumiplaneerimine

Projekti sisuks on koostöös Tallinna linnaga mängida läbi haridusvõrgustiku ja ruumiplaneerimise probleemid lasteaia kui võimaliku kogukonnakeskuse näitel.

Projekti eesmärk

Tuua kokku haridussüsteemi planeerimise ja ruumilise linnaplaneerimisega seotud teemad. Projekti raames kaardistatakse senised teadmised nendes teemades ja otsitakse ka võimalikke lahendusi. Projekti üks eesmärke on ka konkreetse sisendi andmine Tallinna linnaplaneerimisse, millele aitab kaasa kursuse kaasatud meeskond linnavalitsusest. Kursust toetavad mentoritena Tallinna abilinnapea Madle Lippus ja Strateegiakeskuse spetsialistid Kaidi Põldoja ning Mihkel Kõrvits 

Juhendaja(d)

TT

Tauri Tuvikene

tuvi@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

EN

Evelyn Neudorf

neudorf@tlu.ee

Projekti liikmed

J
Jaanika
K
Kristiina
K
Krista
A
Anastasija
J
Jane
M
Mared
E
Elisabeth
T
Triinu
K
Krislin
T
Trine Marie
L
Liisa
M
Maris
I
Iiris-Minda
Hariduse juhtimine (1)
Linnakorraldus (2)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (1)
Klassiõpetaja (1)
Kutsepedagoogika (1)
Linnakorraldus (2)
Noorsootöö korraldus (1)
Alushariduse pedagoog (2)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (1)