Hiina filmikuu

Projekti algatajad on TLÜ Aasia Uuringute magistrandid ja projekti idee on kooskõlastatud kino Sõprusega. Idee on luua uus üritus, mis võiks tulevikus hakata elama oma elu ka TLÜ ELU väliselt.

Eesmärk on korralda septembris 2020 kinos Sõprus Hiina filmide kuu, mis tähendaks kuue kuni kaheksa filmi seanssi septembri iga nädala alguses (esmaspäev-kolmapäev). Filmide valik oleks jaotatud kolme žanri vahel: animatsioon (vana ja unustatud/avastamata filmiklassika, Hiina animatudengite ja kaasaegsete loojate lühianimafilmide kassett, ning võrdluseks ka üks kommerts perefilm); sotsiaalsed filmid (dokumentaalfilm ja draama-žanris mängufilm); ning menufilm (Hiina märul või ulmefilm). Projekti elluviimisel on soov kaasata mitmete erialade tudengeid ja professionaale - produtsente, Aasia eksperte, filmi- ja kultuurianalüütikuid jne. Iga filminäitamine algaks erinevate valdkondade ekspertide kommentaaridega ja lõpeks publiku diskussiooniga. Kaasaksime aruteludesse kultuuriteadlasi, filmikritikuid, välispoliitika eksperte ja teisi.

Projekti eesmärk

Projekti põhieesmärk on tutvustada Eesti filmivaatajale seniavastamata või varju jäänud Mandri-Hiina filme. Meie taotlus oleks säilitada poliitilist neutraalsust ja avada filmide abil tavaliste inimeste sisemaailmu ja vaatenurki. Unistuse eesmärk oleks tugevdada kahe kultuuri vahelist üksteisemõstmist ning vaadata eelarvamustest ja klišeedest kaugemale.

Projekti elluviimise jooksul loodame luua erialadevahelise meeskonna, mis saaks jätkata koostööd ka tulevikus. Kui esimene Hiina filmikuu osutub edukaks, siis saaksime jätkata uue traditsiooniga ka eraviisiliselt ja ülikooli väliselt.

Idee sai alguse minu (Sergei Kibus) magistritöö teemast - uurin Hiina animatsiooni ajalugu ja tänapäevast olukorda. Oma taustalt olen tegutsev anima-režissöör ja olen olnud pidevas kontaktis kaasaegsete hiina animaatoritega ning teiste Hiina filmivaldkonna tegijatega: produtsentidega, levitajatega, kriitikutega. Mandri-Hiina filmivaramu on Euroopas suhteliselt avastamata, kuid on hakanud vaikselt viimaste aastate jooksul populaarsust koguma. Tänu PÖFF’ile on huvi tõusnud ka Eestis.

Erialade lõimimine

Projektil on potentsiaal tuua kokku mitmete erinevate erialade tudengeid ja ka juba oma alal tegutsevaid eksperte. Projekti elluviimise jaoks vajaksime tõlkijaid (inglise-eesti ning hiina-eesti), produtsente (eelarve koostamine, kontaktide loomine, filmiõiguste kättesaamine), kultuurivaldkonna professionaale (filmikriitikud, visuaalkultuuri uurijad ja filmiajaloo uurijad), Aasia poliitika- ja ühiskonnaeksperte jne.

 

Teaduspõhisus ja uudsus

Projekt oleks uudne oma (Eestis ja Euroopas) väheavastatud temaatika tõttu. See pakuks kogemusi ja erialaste oskuste rakendamisvõimalusi erinevate valdkondade uurijatele.

Oodatav tulemus

Mandri-Hiina film ja ka kõik, mis on selle riigiga seotud, on kajastud meie ühiskonnas minimaalselt ja satub kergesti eelarvamuste ja klišeede lõksu. Meie ühine eesmärk oleks vaadata sügavamale, kaugemale ja anda inimliku lähenemisega edasi uusi teadmisi. Ettevõtmisel on potentsiaal tugevdada ka Hiina-Eesti kultuurisuhteid.Projektiga loodame luua uue traditsiooni, uue sündmuse, mida saaks jätkata ja korrata iga-aastaselt.

    Nõuded osalemiseks

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Kirjutada individuaalne refleksioon tiimi liikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

RV

Riho Västrik

vastrik@tlu.ee

Projekti meeskond

M

Mari

Aasia uuringud

M

Marten

Reklaam ja suhtekorraldus

M

Margo

Aasia uuringud

M

Maarit

Õigusteadus

S

Sirly

Aasia uuringud

G

Gertrud

Reklaam ja suhtekorraldus

M

Maiken

Audiovisuaalne meedia

S

Sergei

Aasia uuringud

J

Jelena

Nüüdismeedia