Instagram Challenge @TLÜ

„Instagram Challenge @TLÜ“ on Instagramis toimuv fotovõistlus kolme osalejate grupi vahel.Fotode teemad (challenge) töötatakse välja ühiselt ja need peavad näitama TLÜ ja selle tudengite elu võimalikult mitmekülgselt, andes positiivse emotsiooni nende vaatajatele. Gruppide vahel käib võistlus laikide, engagementi ja jälgijate lõikes. Võistluse lõpus hindab professionaalne žürii fotode kvaliteeti ja valib välja parimad fotod ja pildistajad.
Tulemused tehakse teatavaks ja eksponeeritakse ülikooli sotsiaalmeedias ja veebiväljaannetes.

„Instagram Challenge @TLÜ“ on Instagramis toimuv fotovõistlus 3 osalejate grupi vahel. Fotode teemad (challenge) töötatakse välja ühiselt ja need peavad näitama TLÜ ja selle tudengite elu võimalikult mitmekülgselt, andes positiivse emotsiooni nende vaatajatele. Gruppide osalejad jagunevad paarideks või kolmikuteks, mis hakkavad haldama ühte loodud TLÜ Instagrami kontot, postitades sellele kordamööda iga päev ühe foto kogu perioodi jooksul. Liikmed läbivad mobiilfotograafia kursuse, mille kõigus neid õpetatakse kasutama erinevaid võtteid – kompositsioonivõtteid, värviteooriat, erinevate objektiivide kasutamist jms. Fotod varustatakse hashtagidega. Grupid turundavad ise oma kontosid nii sotsiaalmeediass kui ülikooli teatetetahvlitel. Gruppide vahel käib võistlus laikide, engagementi ja jälgijate lõikes. Võistluse lõpus hindab professionaalne žürii fotode kvaliteeti ja valib välja parimad fotod ja pildistajad. Tulemused tehakse teatavaks, eksponeeritakse ülikooli sotsiaalmeedias veebiväljaannetes.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on anda osalejatele uusi teadmisi ja oskusi visuaalse sisu loomise ja turundamise alal:  teadmisi ja oskusi mobiilfotograafias, kunstilise kompositsiooni alal, värviteoorias, ajakirjandusliku teksti uudiskriteeriumitest ja nende kasutamisest sotsiaalmeedias.

Erialade lõimimine

Projekti õnnestumiseks on jaoks vajalik, et osaleksid üliõpilased erialadelt, milles omandatakse teadmisi ajakirjanduses, visuaalses (liikuvas) meedias, turunduses, reklaamis ja kommunikatsioonis. Ajakirjanikel on võimalus koostada meediatekste, turundus ja reklaam aitab võistlust ja võistlevaid kontosid turundada, visuaalse meedia üliõpilased uurivad sotsiaalmeedia toimimist ning kõigil on võimalus võistluslikus situatsioonis omandada uusi teadmise ja oskusi visuaalse kommunikatsiooni alal. 

Teaduspõhisus ja uudsus

Projekti teaduspõhisus lähtub TLÜ uurija dr Katrin Tiidenbergi töödest, mis käsitlevad digielu võtmemõisteid, sotsiaalmeedia platvorme, muutuvaid kultuurinorme, visuaalset eneseväljendust ja digitaalset minaloomet. Teose "Ihu ja hingega internetis - minaloome sotsiaalmeedias", Tiidenberg, K. TLÜ kirjastus 2017 saavad üliõpilased vajaliku ülevaate viimaste aastate teemakohastest teadusuuringutest ning kinnistavad saadud teadmisi praktilises ühistegevuses "Instagram Challenge @TLÜ" projektiga tegeledes.

Teosega tutvumine on projektis osalejatele kohustuslik.

Oodatav tulemus

Omandada oskused mobiilfotograafias, õppida kasutama mobiilset tehnoloogiat visuaalsete sõnumite loomiseks ja edastamiseks, arendada arusaamist visuaalsete sõnumite mõju kohta ühiskonnas, arendada koostöövalmisdust paarides ja gruppides töötamisel, tekitada visuaalne keskkond, mis kujundab positiivselt TLÜ imagot.

    Nõuded osalemiseks

  • Tiimitöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
  • Koostada tiimitööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
  • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
  • Koostada tiimitööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
  • Osaleda tiimiga ELU projektide esitluspäeval ja esitada tiimitööna valminud tegevuse tulemusi
  • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

PH

Priit Hõbemägi

priith@tlu.ee

AJ

Andres Jõesaar

andresj@tlu.ee

Projekti meeskond

M

Mirjam

Reklaam ja suhtekorraldus

S

Sten-Markus

Reklaam ja suhtekorraldus

R

Rasmus

Kehakultuur

C

Carita

Rekreatsioonikorraldus

K

Kärt

Keskkonnakorraldus

J

Johan

Dokumentaalfilm

K

Kristjan

Rakendusinformaatika

M

Mia Eliel

Reklaam ja suhtekorraldus

E

Epp-Sandra

Ajalugu

K

Kairi

Kutsepedagoogika

M

Madli

Rakendusinformaatika

A

Angelina

Vene filoloogia

K

Karmen

Kultuuriteadus

C

Camilla Katri Emilia

Reklaam ja suhtekorraldus

D

Diana

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

M

Margaret

Reklaam ja suhtekorraldus

A

Aleksandra

Eesti uuringud

R

Ragne

Liiklusohutus

K

Katerina

Nüüdismeedia

L

Liis

Kutsepedagoogika

A

Anet

Reklaam ja suhtekorraldus

E

Eneli

Aasia uuringud

H

Hanna

Eesti uuringud

M

Meriliis

Liiklusohutus

H

Heleene-Eliisabet

Infoteadus

K

Kristjan

Informaatika

E

Erik

Noorsootöö

T

Tiiu Mari Kateriine

Ristmeedia

A

Anna-Liisa

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

M

Mari

Kultuuriteooria ja filosoofia

H

Heleri Karmen

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

J

Janet

Noorsootöö

N

Nikita

Audiovisuaalne meedia

E

Edi

Organisatsioonikäitumine

K

Kelly

Nüüdismeedia

#Instagram #mobiilifotograafia