Kaasav kõrgharidus 2

ELU projekti idee lähtub vajadusest parandada erivajadustega üliõpilaste kõrghariduse kättesaadavust praktiliste õppevahendite loomisel. Projekti käigus tutvutakse varasemate teadusartiklitega, mis käsitlevad kaasava kõrghariduse loomist, tehakse koostööd sihtgrupiga, et saada parem arusaam esinevatest takistustest ja luuakse praktilisi õppevahendid, mis aitavad esinevaid takistusi eemaldada õppijal õpingute omandamisel ja õppejõududel õppe edasi andmisel.

Projekti eesmärk

Ühiskonnas on aina tähtsamal kohal kaasava keskkonna loomine läbi uudsete praktiliste lahenduste. Eesti hariduspoliitika lähtub võrdsete võimaluste põhimõttest, kus kõigil õppijatel on õigus osaleda igal haridustasemel vastavalt oma võimetele ja vajadustele. Teema on aktuaalne, kuna igaühel on õigus võimetekohasele haridusele (Eesti Vabariigi põhiseadus, 1992, § 37).  Hariduset omadamiseks on vajalik luua võrdväärse tingimused õppes osalemiseks, eemaldades õpikeskonnas olevad takistused. Projekti eesmärk on pakkuda lahendusi barjääride eemaldamisega kõrghariduse õpikeskkonnas ning pakkuda praktilisi lahendusi, mida üliõpilased ning õppejõud kasutada saavad. 

Juhendaja(d)

MJ

Maarja Jõgioja

mjogioja@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

TT

Tiiu Tammemäe

tiiu.tammemae@tlu.ee

#kaasav haridus #erivajadus #kõrgharidus #eripedagoogika #3D-printimine

Projekti liikmed

K
Kent
A
Anna-Liisa
K
Kristiina
K
Kaspar Rasmus
D
Daniel
V
Virve
K
Karolin
E
Endy
A
Aleksandr
A
Anastasia
K
Kristel
E
Enriko
K
Kaisa
G
Gerli
T
Tõnis
K
Kristin Sandrinne
I
Ilja
O
Olesja
I
Iiris
E
Elvina
K
Kenet
I
Irina
J
Jane
Informaatika (3)
Infoteadus (1)
Pedagoogika (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Informaatika (2)
Infoteadus (1)
Filosoofia (1)
Audiovisuaalne meedia (1)
Kultuuriteadus (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Liiklusohutus (1)
Audiovisuaalne meedia (1)
Informaatika (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Informaatika (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Riigiteadused (1)

Projekti esitlus ja 4.  rühma portfooliod on leitavad antud lingilt