Kes kardab ülikooli?

Tudengid kaardistavad koostööna iseenda ootused, lootused ja hirmud enne ülikooli. Selle põhjal viiakse läbi intervjuud viimase kursuse tudengite või vilistlastega ja kirjutatakse blogipostitused. Intervjuudest selgub, kas ootused, lootused ja hirmud vastasid reaalsusele ning milleks ei osatud valmis olla.

Projekti eesmärk

Projekti suurem eesmärk on julgustada potentsiaalseid tudengeid ülikooli astuma. Projektis kaasalöövad tudengid saavad aga tegeleda iseenda tudengiteekonna analüüsiga, tõstatada selleteemalisi küsimusi ja otsida vastuseid - seda kõike samas olukorras olevate kaaslaste ja potentsiaalsete mõttekaaslastega. 

Juhendaja(d)

MP

Mari-Liis Pärn

parnmari@tlu.ee

SV

Sirly Väät

sirly33@tlu.ee

EP

Elisa-Brit Põld

britpold@tlu.ee

Projekti liikmed

A
Anastassia
V
Viktoria
G
Grete
O
Oliver
P
Piret
R
Raili
M
Megan
K
Kaarel
E
Elisa
M
Märt
J
Jan
L
Lilli
T
Tauno
E
Elisa Johanna
M
Maris
R
Ruth
C
Caroly
Vene filoloogia (1)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Sotsiaaltöö (2)
Informaatika (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Psühholoogia (1)
Informaatika (1)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (1)
Andragoogika (1)
Ajalugu (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Liiklusohutus (1)
Rekreatsioonikorraldus (2)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)