Kliimateadlik kool

Kliimamuutused on kohal. Kuid kahjuks ei ole see teadmine jõudnud paljude eestlaste igapäevategemistesse. Antud projekti eesmärgiks on tõsta eestlaste teadlikkust kliimamuutustest, alustades kooliõpilastega, testides, levitades ja parendades uusi kliimamuutustega seotud õpitegevus põhikoolile.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on kaasa aidata ülikoolidevahelise projektile “Kliimateadlik”. Kõigepealt viiakse teadlikkus kliimakriisist projektis osalejateni. Seejärel pöördutakse tudengite abiga koolide poole. Koostöös koolide ja õpetajatega testitakse TLÜ meeskonna poolt loodud õppevahendeid, mille käigus kogutud andmete põhjal neid parendatakse. Materjale piloteeritakse koos koolidega ning selle kõige tulemusena viiakse teadlikkus kliimamuutustest läbi kooli ühiskonda.

#kliimamuutused #haridus

Projekti liikmed

Haridustehnoloogia (1)
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (1)
Kutsepedagoogika (1)
Rahvusvahelised suhted (1)
Kultuuriteadus (1)
Ristmeedia (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Psühholoogia (2)
Kehakultuur (1)

Projekti materjalid