Kogukondade roll tasaarengus: utoopiad, (mitte)linnad ja praktikad

Projekt käsitleb kogukondade ja linnade rolli kliimapöördes läbi tasaarengu suundumuse. Seejuures avatakse elurikkuse, sotsiaalsete kliimameetmete ja tasaarengu keerukaid seoseid, mis ilmestavad meie suhtumist tulevikku. Temaatiliste küsimustega tegeletakse projektis konkreetsete piirkondade ja algatuste põhjal. Eesmärgiks on teha avalikult nähtavaks unistused, vastuolud ja võimalikud lahendused tasaarengu teostumise suunal.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

TP

Tarmo Pikner

tpikner@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

GA

Grete Arro

arro@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

MV

Madis Vasser

madis.vasser@gmail.com