Kuidas toime tulla andme- ja infoüleküllusega?

Projekti eesmärgiks on analüüsida andme- ja infoülekülluse individuaalseid, organisatsioonilisi ja tehnoloogilisi põhjuseid, tagajärgi ning toimetuleku võimalusi ning välja pakkuda lahendused andmestunud infokeskkonnas toimetulekuks.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on analüüsida andme- ja infoüleküllusega seotud põhjuseid, tagajärgi ning toimetuleku võimalusi ning välja pakkuda lahendused andmestunud infokeskkonnas toimetulekuks.

Projekti eesmärgi realiseerimiseks on kavandatud järgmised tegevused:

  • Andme- ja infoüleküllust käsitleva teaduskirjanduse analüüs ja süntees;
  • Veebipõhise küsitluse läbiviimine erinevate sihtgruppide andme- ja infoüleküllusest;
  • Küsitlustulemuste analüüs ja visuaalne esitlus kaasaegseid andmeanalüütika- ja visualiseerimisvahendeid kasutades;
  • Lahenduste väljatöötamine andmestunud infokeskkonnas toimetulekuks;
  • Projekti tulemustest koostatake kas populaarteaduslik või teadusartikkel ja see avaldatakse meediakanalites.

Juhendaja(d)

SV

Sirje Virkus

sirvir@tlu.ee

AL

Aira Lepik

aira@tlu.ee

#andmeüleküllus #infoüleküllus #põhjused #tagajärjed #toimetulek

Projekti liikmed

K
Karin
K
Karoliina
M
Merlin
R
Riina
M
Maarika
S
Sergo
S
Siim
H
Helena
A
Asko
J
Jass
M
Maret
M
Margit
R
Relika
H
Heleri
M
Mari-Liis
E
Evelin
K
Kaie
L
Laura
Antropoloogia (1)
Psühholoogia (1)
Infoteadus (2)
Sotsiaaltöö (1)
Haldus- ja ärikorraldus (1)
Psühholoogia (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Haldus- ja ärikorraldus (1)
Riigiteadused (1)
Infoteadus (1)
Sotsiaaltöö (1)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Infoteadus (2)
Tervisejuht (2)