LUNA (TV vol.3) - TLÜ tudengite meediamaja - tudengitelt tudengitele toimiva infovälja arendamine

Luna eesmärgiks on parandada TLÜ sisese (eelkõige tudengilt tudengile) infovälja toimimist.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgi täitmiseks

  • Analüüsitakse 2022.a. sügis- ja 2023.a. kevadsemestril toimunud ELU-projektide tulemusi
  • Viiakse läbi TLÜ sisese infovälja toimimise uus uuring
  • Teostatud uuringuandmete analüüsile tuginedes luuakse ja testitakse parktikas (nii vanu kui ka uusi) kommunikatsioonivorme ja -kanaleid
  • Töötakse välja infovälja toimimise praktiline mudel, mida saab ka tulevikus rakendada
  • Viiakse läbi teostatud tegevuste tulemuslikkuse uuring

Juhendaja(d)

AJ

Andres Jõesaar

andresj@tlu.ee

KT

Külli-Riin Tigasson

kyllir@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

MJ

Marko Järv

markoj@tlu.ee

JK

Jaan Kalmus

jkalmus@tlu.ee

Projekti liikmed

K
Kertu
P
Piret
A
Anastassija
A
Adebola Oluwatosin
K
Kerttu
J
Justina
K
Karl Erik
M
Madli Krõõt
D
Diane
S
Sebastian
M
Muhammad
G
Gretel
B
Birgit
D
Daniil
A
Aliis
S
Seiko
M
Matthew Orunchukwu
G
Georg
K
Kristi
P
Paula Lisett
E
Erhis Nicholas
K
Kristjan Erik
M
Martin
Reklaam ja suhtekorraldus (2)
Ajakirjandus (2)
Kommunikatsioonijuhtimine (2)
Rakendusinformaatika (1)
Reklaam ja suhtekorraldus (2)
Õigusteadus (1)
Avatud ühiskonna tehnoloogiad (1)
Psühholoogia (1)
Reklaam ja suhtekorraldus (2)
Audiovisuaalne meedia (1)
Infotehnoloogia juhtimine (1)
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (1)
Poliitika ja valitsemine (1)
Reklaam ja suhtekorraldus (2)
Rahvusvahelised suhted (1)
Psühholoogia (2)