LUNA (TV vol.4) - TLÜ tudengite meediamaja - tudengitelt tudengitele toimiva infovälja arendamine

Luna eesmärgiks on parandada TLÜ sisese (eelkõige tudengilt tudengile) infovälja toimimist.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

AJ

Andres Jõesaar

andresj@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

KT

Külli-Riin Tigasson

kyllir@tlu.ee

MJ

Marko Järv

markoj@tlu.ee

JK

Jaan Kalmus

jkalmus@tlu.ee