LUNA (TV vol.4) - TLÜ tudengite meediamaja - tudengitelt tudengitele toimiva infovälja arendamine

Luna eesmärgiks on parandada TLÜ sisese (eelkõige tudengilt tudengile) infovälja toimimist.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgi täitmiseks

  • Analüüsitakse varasematel semestritel toimunud ELU-projektide tulemusi
  • Viiakse läbi TLÜ sisese infovälja toimimise uus uuring
  • Teostatud uuringuandmete analüüsile tuginedes luuakse ja testitakse parktikas (nii vanu kui ka uusi) kommunikatsioonivorme ja -kanaleid
  • Töötakse välja infovälja toimimise praktiline mudel, mida saab ka tulevikus rakendada
  • Valmistatakse ette ja antakse eetrisse (vähemalt) neli TLÜ tegevusi kajastavat veerandtunnist uudistesaadet.
  • Viiakse läbi teostatud tegevuste tulemuslikkuse uuring

Juhendaja(d)

AJ

Andres Jõesaar

andresj@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

KT

Külli-Riin Tigasson

kyllir@tlu.ee

MJ

Marko Järv

markoj@tlu.ee

JK

Jaan Kalmus

jkalmus@tlu.ee

Projekti liikmed

D
Deianeira Prudence Hope
L
Lomely
D
Daria
E
Erki
K
Karoliina
A
August
A
Anastasija
M
Miia Mikaela
V
Veronika
R
Robin
J
Jan Joonas
T
Tairi
E
Eva Matilda
A
Adeel Loreen
G
Georg
J
Jander
U
Uku
Nüüdismeedia (1)
Ajakirjandus (7)
Psühholoogia (2)
Kirjalik tõlge (2)
Aasia uuringud (1)
Kultuuriteadus (1)
Audiovisuaalne meedia (1)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (2)

Projekti materjalid

ELU projekti portfoolio Luna TV.pdf (964.79 KB) Portfolio
TLÜ meedia kaardistamine.xlsx (79 KB) TLÜ sotsiaalmeedia kaardistus