Meediapädevuste õpimäng

Projekti eesmärgiks on luua meediapädevuste teemaline (õpi)mäng. Loodav mäng oleks üheks õpivahendiks meediapädevuse aine õppijatele ja ka abistavaks tööriistaks meediapädevuse koolitustel.

MM ehk Meedia Mäng on (õpi)mäng, mille abil saab mängulises vormis õppida (ja ka testida) meediapädevuse oskusi. Mängijate sihtrühmaks on (peamiselt) noored vanuses 15-20 eluaaastat (ehk siis gümnaasiumieas noored).

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on luua meediapädevuste teemaline (õpi)mäng. Loodav mäng oleks üheks õpivahendiks meediapädevuse aine õppijatele ja ka abistavaks tööriistaks meediapädevuse koolitustel.

Erialade lõimimine

Mängu loomisel on vajalikud teadmised väga erinevatelt erialadel, sh andragoogika, didaktika, disain, IT, meedia- ja kommunikatsioon, õigusteadus, jne

Teaduspõhisus ja uudsus

Mängu ideekavandi loomiseks on vaja teostada mitmeid uuringuid - alustades olukorra kaardistusest ja sihtgrupiuuringutest kuni täna juba olemasolevate mänguliste õpivahendite testimise ja analüüsini.

Eeltöö baasil loodud mängu prototüübile tuleb teostada kasutajatest ning analüüsida mängu mõju kasutajate meedialase teadlikkuse tõstmisele.

Kuigi maailmas on loodud mitmeid meediapädevuste tõstmisele suunatud õpimänge, ei ole need eriti levinud. Eestis originaalseid hästi toimivaid mänge (minuteada täna veel) kasutusel ei ole.

Oodatav tulemus

 • Viiakse läbi eeluuringud - mida on juba tehtud, kui hästi-halvasti loodud lahendused töötavad.
 • Uurimistöö tulemusel valitakse välja potentsiaalselt sobivaim mänguplatvorm (nt lauamäng, põgenemistuba, veebi-mäng jms) ja efineeritakse sihtrühm(ad).
 • Luuakse mängu kontseptsioon ja disain.
 • Valmistatakse mängu prototüüp.
 • Testitakse prototüüpi (vähemalt) kahe sihtrühma esindajatel: a) mängu oma töös kasutama hakkavad koolitajad ja b) koolitatavad.

  Nõuded osalemiseks

 • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
 • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
 • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
 • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

AJ

Andres Jõesaar

andresj@tlu.ee

MF

Mikhail Fiadotau

fiadotau@tlu.ee

Projekti meeskond

Y

Yulia

Digitaalsed õpimängud

K

Kristiana

Audiovisuaalne meedia

V

Valeria

Ristmeedia

K

Kate

Ristmeedia

O

Oluwafiyikewa Aigbovbioise

Digitaalsed õpimängud

A

Agu

Rahvusvahelised suhted

K

Kelly Azinwi

Rahvusvahelised suhted

I

Ifeanyi Pius

Poliitika ja valitsemine

M

Morayo Endurance

Poliitika ja valitsemine

F

Franklin Chike

Digitaalsed õpimängud

H

Hanna-Kristin

Ristmeedia

D

David Frederik

Informaatika

K

Karl-Daniel

Informaatika

E

Ejimofor Maurice

Rahvusvahelised suhted

C

Carlos Roberto

Inimese ja arvuti interaktsioon

K

Kirill

Õigusteadus

A

Artjom

Õigusteadus

F

Feliks

#mäng #meedia