Mina olen autor, sina ka!

Luua lastele köitev lühianimatsioon (ca 3-5 min), mis tutvustaks lihtsal ja humoorikal moel autoriks olemisega seonduvaid õigusi ning kuidas kasutada digikeskkonnas teiste loomingut lugupidavalt ja autori õigusi järgides. Sihtrühmaks on põhikooli 2-5. klassi õpilased (7-12. eluaastat).

Projekti eesmärk

Kuna nutiseadmetega puutuvad lapsed kokku üha varasemas elueas, on vajalik tutvustada lastele võimalikult varakult autoriks olemise ja teiste loomingu kasutamise põhitõdesid. Projekti eesmärgiks on tõsta laste teadlikkust autoriks olemisest ja looming kasutamisega seotud õigustest. Teadlikkuse kasv aitab kaasa loomekultuuri arengule ning vähendab noorte kokkupuudet online keskkonna erinevate õiguslike riskidega.

Kaasjuhendaja(d)

AJ

Andres Jõesaar

andresj@tlu.ee

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

TH

Tiina Hiob

dinah@tlu.ee

KS

Katrin Sigijane

marfi@tlu.ee

#autoriõigus #lastekasvatus #animatsioon #audiovisuaalmeedia #digikultuur #digiteadlikkus #kultuur #looming

Projekti liikmed

K
Karini
S
Sandra
A
Aleksandra
M
Mari-Liis
H
Helle
K
Karl-Mathias
M
Maario
S
Siim
M
Morten
J
Janno
M
Mari Elle
S
Sofia
Sotsiaaltöö (1)
Klassiõpetaja (1)
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (1)
Õigusteadus (1)
Haridustehnoloogia (1)
Reklaam ja suhtekorraldus (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Reklaam ja suhtekorraldus (2)
Noorsootöö (1)
Kultuuriteadus (1)
Õigusteadus (1)

ELU projektis "Mina olen autor, sina ka!" osales kaks gruppi, kes on koostanud ühise portfoolio ja esitluse.