Pildistatud liikumine

Luuakse BFM’i, DTI ja LTI’i üliõpilastest harmoneerivate kompetentsidega interdistsiplinaarne töörühm; koostöös juhendajaga luuakse harjutuste pildistamiseks ja filmimiseks vajalik tehniline keskkond (valgustus, taust, kaamerad) ja tegevuskava; testpildistamise käigus valitakse riietus ning koostatakse pildistamise aja- ja tegevuskava vastavalt harjutuste iseloomule; kogunenud materjal koondatakse pildi- ja videobaasi.

Projekti eesmärk

Luua kehaliste harjutuste pildi- ja videobaas; luua tööks vajalik võimekus LTI labori keskkonnas.

Juhendaja(d)

KP

Kristjan Port

kport@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

KR

Karmen Reinpõld

karmenr@tlu.ee

#liikumine #harjutused #pildistamine

Rühma liikmed

T
Tuuliki
Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia (1)
Rühm 1