Pinks toob ELUd kokku

Tallinna Ülikooli töötajate ja tudengite hulgas lauatennise populariseerimine ja seeläbi tervisespordi ja liikuva eluviisi kujunemise toetamine.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on viia läbi  30-päevane tervisliku eluviisi väljakutse ning korraldada sportlik, mänguline ja lõbus pinksikuu, mis kutsub ülikooli liikmeskonda leidma ülesse avalikust linnaruumist lauatennise laudu, kaardistama nende asukohti ja fikseerima hetk enda lauatennise mängust foto näol kindlasse fotojäädvustus keskkonda, lisades juurde nii aja kui ka pinksi laua koordinaadid. Ülikooli liikmed saavad mängima kutsuda nii kolleegid kui sõbrad. ELU tiimi liikmed peaksid  leidma ka sponsori(d), kellelt saada väljaloositavad auhinnad osalejatele. Üritus keskendub liikuva eluviisi populariseerimisele, lauatennise tutvustamisele kui spordialale, mida saavad harrastada tasuta absoluutselt kõik, keda see mäng veidigi huvitab. Laudade kaardistuse eesmärk on välja selgitada avalikus,  poolavalikus (nt. ostukeskused) ja jagatavas linnaruumis asuvad nn. tänavapinksi lauad, mida kõik huvilised saaksid edaspidi kasutada ning seeläbi toetada liikuva eluviisi harjumuste kujunemist; samuti nt kaardistada, kus asuvaid laudu ülikoolipere kõige rohkem kasutab. Osalejate seas viiakse läbi tagasiside küsitlus teada saamaks, mis motiveerib tänavapinksi laudasid kasutama, mis on peamised takistused avalikus ruumis lauatennise mängimiseks ning kogumaks ettepanekuid, kuidas ülikool ja kohalik omavalitsus saaks veelgi rohkem kaasa aidata tänavapinksi populariseerimisele. 

Projekti käigus õpib tudeng, kuidas planeerida ja korraldada ühtse tiimina avalikku üritust, kogeb meeskonnatöö tähtsust, arendab endas erinevaid valdkondlike oskusi näiteks  olemasolevate ressursside kaardistamist, ajakava ja tegevuskava koostamist, ürituse majanduslikku juhtimist, õppimisprotsessi rühmasisest ja üksikisikust lähtuvat analüüsioskust, turundust, kommunikatsiooni, videotegemist ja projekti aruande koostamist. Samuti saab tudeng väärt kogemuse nii koostööpartnerite, sponsoritega aga ka erinevate ülikooli töötajate ja välistudengitega suhtlemise ja läbirääkimise osas. 

 

Juhendaja(d)

MM

Marit Meeksa

meeksa@tlu.ee

MP

Merle Pajus

merle15@tlu.ee

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

MT

Maire Tuul

mtuul@tlu.ee

#liikumine #kommunikatsioon #video #pildistamine

Projekti liikmed

I
Ita
E
Enri Gregor
P
Piret
D
Dmitri
H
Henry
I
Inger
S
Steven
A
Anna
A
Abdulkadiri Oghenerukevwe
L
Luka
S
Sofia Viktoria
A
Alisa
Psühholoogia (1)
Informaatika (1)
Kehakultuur (2)
Ajakirjandus (1)
Rekreatsioonikorraldus (1)
Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Inimese ja arvuti interaktsioon (1)
Rahvusvahelised suhted (1)
Informaatika (1)
Digitaalsed õpimängud (1)

Projekti materjalid

Portfolio (1).pdf (498.04 KB)
Ping-pong brings life together.pdf (2.96 MB) presentation