Poisid ja tüdrukud koolis ja elus

Erinevate sugude positsioneerumises ühiskonnas on toimumas suured muutused. Suhtumise oma poisiks/tüdrukuks olemisse ning eluvalikute alused saadakse kodust ja koolist. Kuivõrd on olnud tajutav sooline kuuluvus, kui mõelda ootustele, hoiakutele, võimalustele ja tegutsemisruumile poisi või siis tüdrukuna? Kuidas tajutakse ühiskonnas toimunud muutusi soolise kuuluvuse ning eri sugudesse suhtumise osas? Kuidas tajutakse kodu ja kooli mõju lähtuvana oma soolisest kuuluvusest? Milline on kummagi soo positsioon ja perspektiiv tänases maailmas? Läheksime seda uurima.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

TK

Tiiu Kuurme

kuurmet@tlu.ee

KM

Kristi Mets-Alunurm

kristime@tlu.ee