Proovikivi ELU - muudame maailma läbi hariduse! III

Proovikivi on algatus, mille eesmärk on muuta haridus elulisemaks ja praktilisemaks viies laste ja noorrega tavapärase õppetöö ning noorsootöö raames ellu projekte, mis annavad panuse mõne olulise probleemi lahendamisse ja kogukonna/ühiskonna arengusse. Meie visioon on aastaks 2035 koos noorte nende juhendajate-õpetajate ning erinevate kogukondadega anda oluline ja mõõdetav panus Eesti ning ühtlasi maailma arengusse! Sellel semestril on Sul võimalus ELU projekti raames aidata sellele eesmärgile kaasa!

Projekti eesmärk

Kuna antud projektis pakutakse välja 2 erinevat suunda, siis konkreetsemad eesmärgid on vastavalt nendele suundadele ka erinevad (vt. ülal). Projekti üldine eesmärk on panustada Eesti hariduse praktilisemaks muutmisse ning tudengite võimekusse luua loovaid ning mõjusaid lahendusi, mis arvestavad kestliku arengu põhimõtteid.

Juhendaja(d)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

AT

Anu Tammeleht

tammele@tlu.ee

MS

Merike Saar

merikesa@tlu.ee

#kestlik areng #koolid #haridus #haridusinnovatsioon #rohepööre #vaimne tervis #haridustehnoloogia #kommunikatsioon ja turundus #disain #õpimeetodid #noored #kogukond #kodanikuühiskond #projektipõhine õpe #innovatsioon

Rühma liikmed

S
Shara Hannamary
M
Merike
K
Katrin
B
Birgit
S
Silja
K
Karin
Kirjalik tõlge (1)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (3)
Eripedagoogika (2)
1 Proovikivi laiemalt

Rühma materjalid

Portfoolio _Proovikivi laieneb_ .pdf (310.83 KB) Proovikivi ELU 1. rühma portfoolio
Proovikivi ELU esitlus kevad 2022.pptx.pdf (651.21 KB) Ühine esitlus

Rühma liikmed

K
Kristina
P
Pille
L
Laura
K
Kaisa
T
Tiina
Eripedagoogika (2)
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Alushariduse pedagoog (1)
2 Koos suudame

Rühma materjalid

Portfoolio.pdf (411.03 KB) Proovikivi ELU 2. rühma portfoolio

Rühma liikmed

H
Hanna-Liisa
E
Erki
L
Laura
R
Riina
T
Tõnu
L
Lisete
L
Liia
Eripedagoogika (3)
Noorsootöö korraldus (1)
Keeleteadus ja keeletoimetamine (1)
Riigiteadused (1)
Andragoogika (1)
3 Koolitus, kogukond, skaleerimine

Rühma materjalid

ELU projekti portfoolio_Muudame maailma läbi hariduse!_III.pdf (2.48 MB) Proovikivi ELU projekti 3. rühma portfoolio