Proovikivi ELU - muudame maailma läbi hariduse! III

Proovikivi on algatus, mille eesmärk on muuta haridus elulisemaks ja praktilisemaks viies laste ja noorrega tavapärase õppetöö ning noorsootöö raames ellu projekte, mis annavad panuse mõne olulise probleemi lahendamisse ja kogukonna/ühiskonna arengusse. Meie visioon on aastaks 2035 koos noorte nende juhendajate-õpetajate ning erinevate kogukondadega anda oluline ja mõõdetav panus Eesti ning ühtlasi maailma arengusse! Sellel semestril on Sul võimalus ELU projekti raames aidata sellele eesmärgile kaasa!

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

MH

Maarja Hallik

maarjah@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

AT

Anu Tammeleht

tammele@tlu.ee

MS

Merike Saar

merikesa@tlu.ee

#kestlik areng #koolid #haridus #haridusinnovatsioon #rohepööre #vaimne tervis #haridustehnoloogia #kommunikatsioon ja turundus #disain #õpimeetodid #noored #kogukond #kodanikuühiskond #projektipõhine õpe #innovatsioon