Psüühilise erivajadusega inimeste tegus elu kogukonnas

Psüühilise erivajadusega inimeste ELU projekti idee lähtub vajadusest edendada erihoolekandeteenuseid kasutavate inimeste kogukonda lõimumist. Psüühilise erivajadusega inimesed koliti nõukogude ajal ja ka selle lõppemisel ülejäänud ühiskonnast eemale ja neid on hakatud majutama kogukondade keskele alles viimaste aastate jooksul. Eesmärk on saada aru sihtgrupi vajadustest ja takistustest kogukonda sulandumisel ning luua reaalseid võimalusi kogukonna elust osa võtmiseks. Projekti käigus tutvutakse teadusartiklitega, mis käsitlevad psüühilise erivajadusega inimeste lõimumist kogukondadega. Samuti tehakse koostööd sihtgrupiga ehk psüühilise erivajadusega inimestega, kes elavad AS Hoolekandeteenused loodud kortermajades üle Eesti (sh Tallinnas) ning inimestega, kelle töö on toetada psüühilise erivajadusega inimesi.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on toetada ennekõike nende psüühilise erivajadusega inimeste suhtlust kogukondadega, kes elavad ööpäevaringse toega kodudes. Oluline on leida võimalusi ja kohti, kus erivajadusega inimesi koheldakse võrdväärsetena ja kaasatakse vaatamata nende haavatavusele.

Oluline on mõelda psüühikahäirega inimesel ühiskonnas ette tulla võivatele takistustele läbi erinevate osapoolte “silmade”, näiteks: 

  • Kuidas aidata psüühikahäirega inimest kogukonda lõimumisel (eriti, kui ta on sinna äsja kolinud)?
  • Kuidas aidata tegevusjuhendajaid, kes toetavad elanikke lõimumisel, erinevate huvitegevuste otsingutel? 
  • Kuidas hõlbustada huvitegevuse läbiviija jaoks olukorda, kui grupiga liitub uus liige, kes on psüühikahäirega?
  • Kuidas muuta psüühikahäirega inimese elu mitmekesisemaks/huvitavamaks? Kuidas üles leida tema huvid-oskused?
  • Mida teha, et rohkem inimesi sooviks töötada tegevusjuhendajana (kui kõrge palk ei ole valikus)?
  • Kas väljaspool Eestit on leitud mõni äge moodus ja seda saaks eestindada?

Kaasjuhendaja(d)

MJ

Maarja Jõgioja

mjogioja@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

KP

Katrin Pärgmäe

katrin.pargmae@hoolekandeteenused.ee

#erihoolekanne #erivajadus #sotsiaalne kommunikatsioon #sotsiaaltöö #kogukond #tegevusjuhendaja #psüühikahäire

Rühma liikmed

A
Anna
V
Vladislav
T
Triin
R
Riin
J
Jana
G
Geily
K
Kai
J
Jaanika
H
Helina
Sotsiaaltöö (3)
Riigiteadused (2)
Rekreatsioonikorraldus (1)
Andragoogika (2)
Psühholoogia (1)

Rühma liikmed

K
Kati
K
Kärolin
K
Ketty
E
Evely
K
Krista
M
Malle
K
Karoliina
K
Kaie
Sotsiaaltöö (4)
Sotsioloogia (1)
Organisatsioonikäitumine (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (1)
Group 2

Veebilehe sisu nägemiseks palun kasutage TLÜ välist e-maili aadressi.

Rühma liikmed

A
Anu
R
Regina
Y
Yana
K
Kati
C
Carolina
M
Merike
Sotsiaaltöö (3)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (1)
Kasvatusteadused (1)
Andragoogika (1)