Psüühilise erivajadusega inimeste tegus elu kogukonnas

Psüühilise erivajadusega inimeste ELU projekti idee lähtub vajadusest edendada erihoolekandeteenuseid kasutavate inimeste kogukonda lõimumist. Psüühilise erivajadusega inimesed koliti nõukogude ajal ja ka selle lõppemisel ülejäänud ühiskonnast eemale ja neid on hakatud majutama kogukondade keskele alles viimaste aastate jooksul. Eesmärk on saada aru sihtgrupi vajadustest ja takistustest kogukonda sulandumisel ning luua reaalseid võimalusi kogukonna elust osa võtmiseks. Projekti käigus tutvutakse teadusartiklitega, mis käsitlevad psüühilise erivajadusega inimeste lõimumist kogukondadega. Samuti tehakse koostööd sihtgrupiga ehk psüühilise erivajadusega inimestega, kes elavad AS Hoolekandeteenused loodud kortermajades üle Eesti (sh Tallinnas) ning inimestega, kelle töö on toetada psüühilise erivajadusega inimesi.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

TLÜ väline põhijuhendaja

HT

Helen Tammemäe

helen.tammemae@miltton.com

Kaasjuhendaja(d)

MJ

Maarja Jõgioja

mjogioja@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

KP

Katrin Pärgmäe

katrin.pargmae@hoolekandeteenused.ee

#erihoolekanne #erivajadus #sotsiaalne kommunikatsioon #sotsiaaltöö #kogukond #tegevusjuhendaja #psüühikahäire