Psüühilise erivajadusega inimeste tegus elu kogukonnas II

Projekti eesmärk on toetada psüühilise erivajadusega inimeste suhtlust kogukondadega, kes elavad ööpäevaringse toega kodudes. Oluline on leida võimalusi ja kohti, kus erivajadusega inimesi koheldakse võrdväärsetena ja kaasatakse vaatamata nende haavatavusele. Jätkuprojekti eesmärk on inspireeritud 2022. aasta Arvamusfestivali järeldustest, mille eesmärk oli müütide kummutamine. Edukaks lõimumise protsessiks on vajalik tegeleda ühiskonnas esinevate stigmade vähendamisega, mida saab teha müütide lõhkumisel ja reaalse kontakti kaudu erivajadusega inimestega.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

MJ

Maarja Jõgioja

mjogioja@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d) väljast

KP

Katrin Pärgmäe

katrin.pargmae@hoolekandeteenused.ee

#lõimumine #kogukond #müüdid ja stigma