Rahuhariduse arendamine Eestis

ELU projekti raames töötatakse välja rahuhariduse õppematerjalid, mis sobivad Eesti konteksti ning võtavad arvesse Eesti demograafiat ja ajalugu. Semestri jooksul loovad projekti osalejad üheskoos vähemalt viis erinevat tunnikava või konkreetset tööriista, mida rahuhariduses kasutada.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on arendada Eestis rahuharidust ja töötada välja konkreetsed õppematerjalid, mida erinevad instutsioonid saaksid hakata kasutama nii formaalses kui mitteformaalses õppes. Kõik loodud materjalid jäävad vabaühenduste ja õppeasutuste jaoks vabalt kättesaadavaks. 

Rahuhariduse eesmärk on suurendada õppijates rahu edendavaid ja rahumeelsust suurendavaid pädevusi, nagu näiteks vägivallatu suhtlemine, konfliktide lahendamine ja argumenteerimine. 

Kaasjuhendaja(d)

CK

Catlyn Kirna

catlyn.kirna@tlu.ee

#rahu #haridus #kodanikuühiskond

Rühma liikmed

E
Eve
I
Ingrid
D
Dea
N
Nora
T
Triinu
Noorsootöö (3)
Politoloogia (1)
Antropoloogia (1)
Noorem vanusegrupp

Rühma liikmed

K
Kaidi
G
Gloria Maria
A
Anna
K
Kristiina
G
Grete
M
Mari
M
Monika
Eripedagoogika (2)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Sotsioloogia (1)
Klassiõpetaja (1)
Alushariduse pedagoog (2)
Vanem vanusegrupp