Robotid noortekeskustesse

Robootika on üha laiemalt levinud (teadus)huviringina eelkõige koolides, kuna HITSA programmide toel on mitmed koolid saanud soetada omale sobivad vahendid. Mõnel juhul on tegevused küll soiku jäänud, vahendid on kasutamata ja uuendamata juhendajate puudumise tõttu. Ehkki huvitegevus loetakse Eestis noorsootöö osaks, on just koolist väljaspool olevates noorsootöö keskkondades väga harva kasutusel robootika kui vahend noorte arendamiseks. Projekti raames leitakse, kuidas arendada elukestva õppe võtmepädevusi ja RÕK üldpädevusi noorsootöö keskkondades (noortekeskus, noorteühing, laager või teised valitud keskkonnad) robootika abil, võimaldades erinevate sihtgruppide kaasatuse (sh distantsõppes).

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgina on valminud kaasavad õppevahendid koos juhistega noorsootöö keskkondades võtme- ja üldpädevuste arendamiseks robootika abil.

#noorsootöö #robootika #huvitegevus

Rühma liikmed

Noorsootöö (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Informaatika (2)
Ajalugu (1)
Ükssarvikud

Rühma materjalid

Rühma liikmed

Infoteadus (1)
Käsitöötehnoloogiad ja disain (1)
Noorsootöö (2)
Sotsiaalpedagoogika (1)
Nüüdismeedia (1)
Jänesed

Rühma materjalid

Rühma liikmed

Kaasjuhendaja