Ülikool kui õpiruum

Otsime tudengitega koos vastust küsimusele ja pakume lahendusi, kuidas ülikoolis toetada ja kaasajastada senisest enam tudengite õppimist.

Projekti eesmärk

Töötada välja lahendusi eri hariduse sidusrühmade (tudeng, õppejõud, ülikooli juhtkond, tööandjate esindaja jt) vaatepunkti silmas pidades. OSKA raportis (2020)rõhutatakse, et üha olulisem on töötajate teadlikkus eri sidusrühmade ootustest ning oskus rakendada kliendikeskset teenusedisaini. Disainmõtlemise põhimõtete järgi  uuritakse ja antakse vastuseid, milline peaks välja nägema nt ELU õppeaine, toimiv mikrokraad tudengite, õppejõudude, tööandjate jt sidusrühmade vaatepunktist.    

Projekti liikmed

Andragoogika (1)
Sotsioloogia (1)
Sotsiaaltöö (2)
Õigusteadus (1)
Avatud akadeemia (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Andragoogika (2)
Antropoloogia (1)
Pedagoogika (2)
Noorsootöö korraldus (1)
Sotsiaaltöö (1)

Projekti materjalid

ÜLIKOOL KUI ÕPIRUUM.pptx (9.81 MB) Esitlus
ELU PROJEKTI PORTFOLIO .pdf (165.58 KB) Portfoolio