ELU juhendamine

Üliõpilasel on võimalik ELU aine läbida ka selliselt, et ta juhendab ELU projekti ise ja endale meelepärasel teemal.

Selleks tuleb üliõpilasel esitada ELUveebis ELU projekti ideede esitamise perioodil oma ELU projekti idee. Idee tagasisidestatakse sisuliste täienduste tegemiseks ning seejärel kinnitatakse ELU Nõukoja poolt. Üliõpilane jätkab oma ideega ELU projekti juhendamist. 

Kõikidele juhendavatele üliõpilastele määratakse Tallinna Ülikooli õppejõudude seast mentorjuhendaja, kes toetab üliõpilast projekti idee teostamisel  ja ELU õppeaine õpiväljundite saavutamisel. Juhendav üliõpilane peab olema valmis juhtima 6-liikmelist üliõpilaste gruppi. Juhendavale üliõpilasele tulevad kasuks teadmised projektijuhtimisest (sh ajaplaneerimine, rollide jaotamine, vastutuse võtmine) ja meeskonnatöö protsessidest. 

Igal semestril toimuvad ELU idee esitamise seminarid, kus on võimalik küsida personaalset tagasiside oma ideele või kuulata teiste kogemusi ning selle tulemusena panna alus enda ELU projekti ideele. Küsi lisainfot ELU koordinaatoritelt (elu@tlu.ee).

Kõikidele üliõpilastest juhendajatele, kes on esitanud oma ELU projekti idee ja juhendavad seejärel ELU projekti on ettenähtud stipendium. Uuri lisa stipendiumi kohta ELU koordinaatoritelt (elu@tlu.ee).