Mis on ELU?

Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU) on põlvkondi ühendav õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme.

elupilti

ELU annab üliõpilasele võimaluse teha kirgilikult koostööd teiste erialade üliõpilaste ja õppejõududega põnevate probleemide kallal. Õpitegevuse keskmeks on üliõpilaste huvist/erialast valitud projekt. Ühe projektiga võib kokku liituda kuni 18 üliõpilast, kes hiljem jagunevad väiksematesse 6-liikmelistesse rühmadesse. Mõnes projektis võivad 18-liikmelisest meeskonnast moodustatud 6-liikmelised alarühmad projekti keskel muutuda ning toimub koostöö ka rühmade vahel. 

Rühmadesse jagunemine võib toimuda:

 • alateema valiku põhjal - üliõpilased saavad ise valida millise alateema või probleemiga soovivad tegelevad ning selle järgi kujunevad väiksemad grupid.
 • erialaste oskuste põhjal - grupid moodustatakse vastavalt üliõpilaste erialaoskustele.
 • segarühmad - õppejõud määrab ise rühmad, et koos töötaksid üliõpilased erinevatelt erialadelt.

Kõikidel juhtudel kehtib reegel, et 6-liikmelises grupis töötavad üheskoos kolme eri õppekava üliõpilased. 

Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega liituda (liitumiseks tuleb sisse logida ja  kasutada TLÜ ÕIS kontot). Projektidega liitumine on avatud akadeemilise kalendris märgitud kuupäevade järgi. ÕISis ELU ainesse eraldi registreerimist ei toimu ning ELU lisatakse üliõpilaste õpingukavadesse õppeaine koordinaatorite poolt.

ELU projekti läbimise eelduseks on aktiivne osalemine kokkulepitud projekti kohtumistel ja tiimi liikmena võetud kohustuste täitmine.

ELU LÄBIMISE ETAPID

Aeg

Esitamine

1. Projekti tegevuskava koostamine

semestri algus

tiimitööna juhendajale

2. Projekti vahekokkuvõtte koostamine 

esitada nädal enne vahenädalat

tiimitööna ELU Moodle'isse

3. Vahenädala tagasiside sessioonile osalemine ja vahekokkuvõtte esitlemine

Vahenädala tagasiside
sessioon
 

tiimitöö ja individuaalne osalemine ELU vahenädalal

4. Projekti portfoolio koostamine

semestri lõpp

tiimitööna ELU Moodle'isse

5. Individuaalse refleksiooni koostamine semestri lõpp individuaalse tööna juhendajale
6. Projekti tulemuste esitlemine ELU esitluspäeval tiimitöö ja individuaalne osalemine ELU esitluspäeval

Mis?

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekti- ja probleemõppel põhinev 6 EAPne (=156 töötundi) ainekursus, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja/või ülikooliväliste partneritega teostavad interdistsiplinaarse (erialasid lõimiva) probleemipüstitusega projekte.

Õpitegevuse keskmeks on üliõpilaste huvist/erialast valitud projekt. Ühe projektiga võib kokku liituda kuni 18 üliõpilast, kes hiljem jagunevad väiksematesse 6-liikmelistesse rühmadesse. Mõnes projektis võivad 18-liikmelisest meeskonnast moodustatud 6-liikmelised alarühmad projekti keskel muutuda ning toimub koostöö ka rühmade vahel. 

Rühmadesse jagunemine võib toimuda:

 • alateema valiku põhjal - üliõpilased saavad ise valida millise alateema või probleemiga soovivad tegelevad ning selle järgi kujunevad väiksemad grupid.
 • erialaste oskuste põhjal - grupid moodustatakse vastavalt üliõpilaste erialaoskustele.
 • segarühmad - õppejõud määrab ise rühmad, et koos töötaksid üliõpilased erinevatelt erialadelt.

Kõikidel juhtudel kehtib reegel, et 6-liikmelises grupis töötavad üheskoos kolme eri õppekava üliõpilased. 

Õppeaines osalemiseks tuleb ELU veebilehel valida endale meelepärane projekt ning sellega liituda (liitumiseks tuleb sisse logida ja  kasutada TLÜ ÕIS kontot). Projektidega liitumine on avatud akadeemilise kalendris märgitud kuupäevade järgi. ÕISis ELU ainesse eraldi registreerimist ei toimu ning ELU lisatakse üliõpilaste õpingukavadesse õppeaine koordinaatorite poolt.

Üliõpilane saab ka ELU projekti ise juhendada:

 • YID6001.YM ELU - erialasid lõimiv uuendus õppeaine raames. Üliõpilane võtab ELU õppeainet esimest korda, aga soovib projekti juhendada.
 • YID6002.YM ELU projekti juhendamine õppeaine raames. Üliõpilane peab olema läbinud esimese ELU õppeaine. Juhendav üliõpilane on kas ELU projekti idee autoriks või jätkab varasemal semestril algatatud ELU projekti juhendamist.

Mõlema õppeaine korral peab üliõpilane:

 • registreerima oma projekti idee elu.tlu.ee hiljemalt eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuks (kuupäev märgitud akadeemilises kalendris);
 • leidma (või pöörduma ELU koordinaatorite poole) endale mentor-õppejõu Tallinna Ülikooli õppejõudude hulgast;
 • omama teadmisi projektijuhtimisest (sh ajaplaneerimine, rollide jaotamine, vastutuse võtmine) ja meeskonnatöö protsessidest, olema valmis juhtima 6-liikmelist üliõpilaste gruppi.