Working on a Social Enterprise

Working on a Social Enterprise

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendav üliõpilane

EV

Eveline Vente

evente@tlu.ee

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

KL

Katri-Liis Lepik

kllepik@tlu.ee

#Social entrepreneurship #design #Marketing #communication #Latin America #social work #photography #sales #sustainability