ELUoskused muusikast

Projekt keskendub võtmepädevuste arendamisele ja hindamisele ülikoolide muusikakollektiivides. Ülikooli kooris laulmine või orkestris musitseerimine on hea võimalus huvitegevust ja võtmepädevuste arendamist omavahel lõimida - arendada teadmisi, oskusi ja arusaamu, mis on kiiresti muutuvas töömaailmas olulised

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

JJ

Janne Jakobson

janne1@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

HP

Halliki Põlda

hallikip@tlu.ee

#muusika #vabaõpe #võtmepädevused #koostöö #väljauurimine