ELUoskused muusikast

Projekt keskendub võtmepädevuste arendamisele ja hindamisele ülikoolide muusikakollektiivides. Ülikooli kooris laulmine või orkestris musitseerimine on hea võimalus huvitegevust ja võtmepädevuste arendamist omavahel lõimida - arendada teadmisi, oskusi ja arusaamu, mis on kiiresti muutuvas töömaailmas olulised

Log in to see a detailed description

Supervisor(s)

JJ

Janne Jakobson

janne1@tlu.ee

Co-supervisor(s)

HP

Halliki Põlda

hallikip@tlu.ee

#muusika #vabaõpe #võtmepädevused #koostöö #väljauurimine