Euroopastumine, EL ja Eesti: poliitilise eliidi ja ajakirjanike arusaamad

Projekti raames õpivad osalejad läbi empiirilise uuringu tundma Eesti identiteeti Euroopa Liidu osana. 12 üliõpilast saavad sissejuhatava ülevaate teemal Eesti, Euroopa Liit ja euroopastumise diskursus Eesti ühiskonnas ning viivad igaüks läbi 4-5 ankeetintervjuud (+ salvestus) Eesti poliitilise ja ajakirjanduseliidi esindajatega ning teevad tulemustest esialgse analüüsi.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on mõista euroopastumist ja suhtumist Euroopa Liitu Eestis  ning mõtestada Eesti poliitilise eliidi ja ajakirjanike arusaamu Eesti  identiteedist EL osana ning seeläbi mõista Eesti ühiskonda läbi ühe teatud fookuse paremini.  

Projektis osalejad  teevad  projekti lõpuks koos projekti juhendajatega täidetud ankeetide ja salvestatud intervjuude  materjali  esialgse   analüütilise kokkuvõtte: kuidas mõistab Eesti poliitiline eliit ja ajakirjanikud euroopastumist ja Euroopa olemust, Euroopa Liitu. 

Projektis osalejad õpivad läbi viima lihtsat sotsioloogilist küsitlust (suhtlemine informantidega, tutvumine uurimiseetikaga) ja analüüsima lihtsaid andmeid etteantud metodoloogia alusel.

 

Juhendaja(d)

BP

Barbi Pilvre-Storgard

barbi@tlu.ee

AK

Andres Kõnno

akonno@tlu.ee

TS

Tõnis Saarts

tenissos@tlu.ee

#riigiteadused #sotsioloogia #kommunikatsioon #Euroopa #Euroopa Liit küsitluse läbiviimine

Projekti liikmed

A
Aliis
G
Greta
M
Maili
K
Kadi
P
Peep
M
Mark Norman
M
Maris
K
Käti
O
Ott-Artur
V
Veronika
L
Lemme
S
Sofia-Elizaveta
K
Kadi-Triin
H
Heini
K
Käti
K
Kaisa-Lisete
C
Carolin
M
Mari
M
Maarja-Liisa
Haldus- ja ärikorraldus (1)
Nüüdiskultuur (1)
Riigiteadused (1)
Võrdlev filosoofia (1)
Nüüdismeedia (1)
Õigusteadus (1)
Riigiteadused (1)
Kultuuriteadus (1)
Õigusteadus (1)
Sotsiaaltöö (1)
Hariduse juhtimine (1)
Kirjandusteadus (1)
Sotsiaaltöö (1)
Riigiteadused (1)
Eesti filoloogia (2)
Õigusteadus (1)
Informaatika (1)

Projekti materjalid