JULGEOLEKUTEEMALISTE HOIAKUTE JA EELARVAMUSTE KAARDISTAMINE VALITSUSE KOMMUNIKATSIOONIBÜROO IGAPÄEVATÖÖS

Osalemine Valitsuse kommunikatsioonibüroo töös, uuringu läbiviimine, analüütilise raporti kirjutamine.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

AK

Andres Kõnno

akonno@tlu.ee

#stratkom #riigikantselei #sisejulgeolek #uurimismeetodid #avalik arvamus #hoiakud #stereotüübid