JULGEOLEKUTEEMALISTE HOIAKUTE JA EELARVAMUSTE KAARDISTAMINE VALITSUSE KOMMUNIKATSIOONIBÜROO IGAPÄEVATÖÖS

Osalemine Valitsuse kommunikatsioonibüroo töös, uuringu läbiviimine, analüütilise raporti kirjutamine.

The aim of the project

Projekti eesmärgiks on tutvustada osalejatele Riigikantselei valitsuse kommunikatsioonibüroo tööd selle analüütilise sisendi kaudu, mida büroo vajab oma igapäevaste funktsioonide täitmiseks. Projekti fookuses on julgeoleku teema ja selle kommunikatsiooni haldamine. Riigikantselei huvi on siin kahesuunaline:

a) selgitada võimalikult paljudele huvilistele, mida julgeolek ja selleteemaline kommunikatsioon endast kujutavad ja miks see on oluline ning

b) kaasata tudengeid praktilise tegevuse kaudu valitsuse kommunikatsioonibüroo igapäevaste ülesannete lahendamisesse.

Supervisor(s)

AK

Andres Kõnno

akonno@tlu.ee

#stratkom #riigikantselei #sisejulgeolek #uurimismeetodid #avalik arvamus #hoiakud #stereotüübid

Project members

U
Uku Hendrik
M
Marjana
A
Annette Mathilde
R
Raul
A
Andreas
K
Karin
M
Marcus
L
Laura
A
Anu
R
Rebeka
E
Elizabeth
E
Emma Johanna
Liberal Arts in Social Sciences (1)
Political Science (1)
Asian studies (1)
Anthropology (1)
Theory of Culture (1)
Government and Administration (4)
Special Education (1)
Journalism (1)
Anthropology (1)

Siin on 2 faili: 

-- projekti portfoolio ja 

-- projekti lõppdokument mis ka esitati tutvumiseks valitsuse kommunikatsioonibüroole.