Lõimitud haridusprogramm Tallinna Botaanikaaias

Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuvas Tallinna botaanikaaias on lisaks rikkalikele taimekollektsioonidele mitmekülgne maastik koos mitmekesise kodumaise elurikkusega, mis annab häid võimalusi haridustegevuseks. Seni loodud haridusprogrammid eeldavad üldjuhul botaanikaaia spetsialistide juhendamist, kuid botaanikaaed on huvitatatud lõimitud õppeprogrammidest, mida saaksid erinevate ainete õpetajad ise botaanikaaias õppepäevade formaadis läbi viia. Selliste programmide loomine põhi- ja gümnaasiumiõpilastele olekski käesoleva projekti ülesanne.

Projekti eesmärk

Toetada lõimitud õppeprogrammide loomise läbi põhi- ja gümnaasiumi riikliku õppekava õpiväljundite saavutamist mitmekesises botaanikaaia keskkonnas luues erineva eriala õpetajatele toe viia läbi õppepäevi botaanikaaias.

Juhendaja(d)

ER

Elle Rajandu

emeier@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

IK

Ingrid Kalev

ingridk7@tlu.ee

#haridus #lõiming #õppimine #bioloogia #geograafia #õppeaine #kunst #matemaatika #muusika #keeleõpe #informaatika #ajalugu

Rühma liikmed

M
Marta Leen
S
Sandra
R
Robin
A
Annabel
E
Eneli
K
Karmen
G
Gerli-Annabell
Antropoloogia (1)
Klassiõpetaja (2)
Informaatika (1)
Alushariduse pedagoog (1)
Eripedagoogika (1)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (1)
Rühm 1

Rühma materjalid

UUS.GRUPP I_PORTFOOLIO_0.pdf (394.17 KB) 1. rühma portfoolio
ELU_esitlus_16.05 .pptx (11.13 MB) Nelja rühma ühine ESITLUS

Rühma liikmed

M
Margot
K
Katrin
M
Maiken
K
Kristina
S
Silve
V
Virje
M
Maarja
Klassiõpetaja (3)
Keskkonnakorraldus (1)
Rekreatsioonikorraldus (1)
Eripedagoogika (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Rühm 2

Rühma liikmed

R
Robin
K
Kadri
L
Leana
A
Aleksander
K
Kärolin
K
Kristin
M
Madli
Eripedagoogika (1)
Klassiõpetaja (1)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (1)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (2)
Keskkonnakorraldus (1)
Rühm 3

Rühma materjalid

Rühma liikmed

K
Kaisa Lota
L
Laura
G
Grete
K
Kiira
K
Kaari Ann
Klassiõpetaja (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (2)
Avatud akadeemia (1)
Rühm 4