Loodusainete e-õppematerjalid täiskasvanud õppijale

Täiskasvanud õppijat toetavate õppematerjalide loomine

Projekti eesmärk

Õppematerjalide loomine täiskasvanud õppijale, kelle jaoks praegused õppematerjalid ei ole piisavalt eakohased, elulised ja praktilised. Projekti eesmärk on luua täiskasvanud õppijale teemapõhised õppematerjalid, mis arvestaksid õppija eripäraga (lünklikud või puudulikud teadmised, info omandamine jms). Teemapõhiste õppematerjalide puhul saab mitme aine õppekavadesse kuuluvad väiksemad teemad kokku siduda üheks suuremaks.

Mentor TLÜ-st ja/või väljast

PR

Priit Reiska

priit@tlu.ee

TA

Tiina Anspal

tiina141@tlu.ee

Projekti liikmed

K
Karl Martin
M
Monika
G
Gizi
E
Emma-Ly
A
Anne-Ly
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia (1)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (1)
Eripedagoogika (1)

Projekti materjalid