Loodusainete e-õppematerjalid täiskasvanud õppijale

Täiskasvanud õppijat toetavate õppematerjalide loomine

The aim of the project

Õppematerjalide loomine täiskasvanud õppijale, kelle jaoks praegused õppematerjalid ei ole piisavalt eakohased, elulised ja praktilised. Projekti eesmärk on luua täiskasvanud õppijale teemapõhised õppematerjalid, mis arvestaksid õppija eripäraga (lünklikud või puudulikud teadmised, info omandamine jms). Teemapõhiste õppematerjalide puhul saab mitme aine õppekavadesse kuuluvad väiksemad teemad kokku siduda üheks suuremaks.

Mentor from/outside TLU

PR

Priit Reiska

priit@tlu.ee

TA

Tiina Anspal

tiina141@tlu.ee

Project members

K
Karl Martin
M
Monika
G
Gizi
E
Emma-Ly
A
Anne-Ly
Molecular Biochemistry and Ecology (1)
Biology (with Minor Field of Study) (1)
Special Education (1)

Project materials