Meie kiisul kriimud silmad, kutsus lapsi (ette)lugema

Tavaliselt saab just ettelugemisest alguse lapse side raamatuga, tema lugemishuvi ning tee iselugemiseni. Kuivõrd kandub lugemistraditsioon põlvest põlve edasi?

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on teha kindlaks ja kirjeldada, kas ja kuidas on muutunud ettelugemise traditsioon, mida loetakse ette ja kas lapsevanema enda (ette)lugemisharjumused antakse edasi ka oma lastele. Uuritakse nii ühe pere eri põlvkondade esindajaid kui ka eri vanuserühmades olevaid vanemaid. 

Projekt lõppeb ettelugemispäevaga "TLÜ loeb", kus loetakse ette nii vanavanemate kui ka noorte vanemate lugemislaualt pärit tekste. 

 

Eesmärgi täitmiseks: 

Eesmärgi täitmiseks tuleb üliõpilastel koostada poolstruktureeritud intervjuu, mille aluseks olevad küsimused tuginevad varasematele uuringutele (ette)lugemise vajalikkusest. Intervjueeritakse nii ühe pere eri põlvkondade esindajaid kui ka eri vanuserühmades olevaid vanemaid. 

Projekti lõpus korraldatakse ettelugemispäev "TLÜ loeb"

Juhendaja(d)

AK

Andra Kütt

andrakig@tlu.ee

#ettelugemine #lapse keeleline areng #lugemistraditsioon

Projekti liikmed

K
Katrin
A
Anneli
K
Kertu
K
Kirke
K
Kaisa
J
Jevgenia
M
Marit
M
Maret
C
Caroly
A
Angela
K
Karina
T
Tiina
K
Katrin
K
Karina
L
Liispet
K
Kerli
A
Andželika
S
Silja
N
Natalja
M
Merilyn
N
Nele
H
Helena
A
Anna-Mari
G
Gerda
Eripedagoog-nõustaja (2)
Alushariduse pedagoog (3)
Pedagoogika (1)
Eripedagoog-nõustaja (2)
Eripedagoogika (2)
Psühholoogia (1)
Kunstiteraapiad (1)
Eripedagoog-nõustaja (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)
Kunstiteraapiad (1)
Eripedagoogika (1)
Alushariduse pedagoog (2)
Alushariduse pedagoog (5)
Noorsootöö (1)