Mina, tema ja nimed II

Projekti käigus uuritakse, missuguseid mustreid eesti perede eesnimekasutuses esineb.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on välja selgitada, missugune roll on eesnimedel meie igapäevaelus: millist ühiskondlikku, kultuurilist, identiteediinfot nad meile annavad ning mida räägivad nimed uuendusmeelsuse kohta. Küsitluste ja arhiivimaterjalide jmt abil uuritakse, kuidas õdedele-vendadele nimesid valitakse ja on valitud, missugused mustrid välja kooruvad ning kuidas see on aja jooksul muutunud.

Juhendaja(d)

AH

Annika Hussar

ahussar@tlu.ee

Projekti liikmed

K
Käthlin
K
Karin
T
Tuule
H
Hanna
A
Agnes
L
Liis Kätriin
C
Carmen Marii
B
Barbara Brigita
A
Anneli
E
Eliise
R
Reti
Alushariduse pedagoog (2)
Sotsiaaltöö (2)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (2)
Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid (1)
Nüüdismeedia (1)
Sotsiaaltöö (1)
Sotsioloogia (1)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (1)