Pruulitud ELU – teine laar

Traditsiooniliste toiduainete ja -valmistamismeetodite taasavastamine on moes. Sellest annavad tunnistust arvukad ettevõtted, mis defineerivad oma tegevust läbi seletamatu maagilise sõna „käsitöö“. Pruulitud ELU on projekt, mis vaatleb üht traditsioonilise toiduainetöötlemise meetodit ehk pruulimist. Projektiga tahame kokku viia ülikooli teadusekspertiisi ja praktiseeriva pruulikoja kogemused.

Traditsiooniliste toiduainete ja -valmistamismeetodite taasavastamine on moes. Sellest annavad tunnistust arvukad ettevõtted, mis defineerivad oma tegevust läbi seletamatu maagilise sõna „käsitöö“. „Pruulitud ELU – teine laar“ on projekt, mis vaatleb üht traditsioonilise toiduainetöötlemise meetodit ehk pruulimist. Projektiga tahame kokku viia ülikooli teadusekspertiisi ja praktiseeriva pruulikoja kogemused. Tegemist on 2018.–2019. aastatel toimunud projekti „Pruulitud ELU“ jätkuga.

Loe ka: https://www.postimees.ee/6695893/elu-on-ka-olu

Projekti eesmärk

Projektis uurime sel korral, kas on võimalik pruulida teaduslikul eesmärgil õlut, mille põhiliste koostisosade (linnased, pärm, humal) omadused vastaksid võimalikult täpselt 18. ja 19. sajandil kasutatule?

Laiemaks uurimisprobleemiks on küsimus, kas ja millise määrani on võimalik minevikku, antud juhul siis vanu retsepte ja vanu tehnoloogiaid, taasluua? Ajaloo taasloomiskatseil puututakse autentsusküsimusega ikka ja jälle kokku. Kuidas leida endisaegseid tooraineid või millega neid asendada? Kas ja kuidas muuta vanu maitseid tänapäeval aktsepteeritavaks? Kuidas luua legend vanale või vanast, mis võiks „müüa“ ka laiemale tänasele publikule?

Anname osalejatele võimaluse kogeda ajaloolise uurimustöö läbiviimist, spetsiifiliste tekstide tõlkimist ning tulemuste rakendamist praktikas. Läbi praktilise tegevuse jõuame omakorda tagasi teoreetiliste probleemide juurde.

Erialade lõimimine

„Pruulitud ELU – teine laar“ põhineb inter- ja transdistsiplinaarsusel: projekt on teostatav üksnes ajaloolaste, germanistide, keemikute, bioloogide ja kultuuriteadlaste omavahelises koostöös.

Seega ootame eelkõige üliõpilasi järgmiste oskustega:

 • ajalooliste allikate lugemise ja interpreteerimise oskus
 • saksa keele ja tõlkimise oskus
 • vana käsikirja ja trükisõna lugemise oskus (paleograafia)
 • botaanilised teadmised ajalooliste ja kaasaegsete komponentide otsimiseks ja analüüsiks
 • kogemust pruulimisel
 • oskus uut toodet turundada
 • oskust suhelda eriettevõtetega
 • äriplaani koostamise oskus
 • oskus tutvustada toodet konverentsil inglise/saksa keeles

Teaduspõhisus ja uudsus

Projektil on mitu etappi ja mitmed teoreetilised ja rakenduslikud väljundid:

 1. töö esmaste ajalooallikatega: allikate ja tekstide leidmine ja tõlkimine, vanade retseptide interpreteerimine ja taaselustamine
 2. vanade humala-, linnaste, pärmide võimaliku olemasolu tuvastamine ja igakülgne (biokeemiline) võrdlemine tänapäevastega
 3. Katsepruulide läbiviimine Talinna Ülikooli toidukeemia laboris ja pruulikojas „Humalakoda“
 4. Tulemuste analüüs kogenud pruulimeistriga pruulikojast „Humalakoda“
 5. Valminud toote turundamine - nime ja legendi väljatöötamine
 6. Kogu protsessi reflektsioon

Oodatav tulemus

„Pruulitud ELU – teine laar" lõpuks valmib ajaloolise uurimistöö alusel pruulitud õlu, mida võib tutvustada reklaamtootena kas TLÜ või pruulikojas „Humalakoda".

Lisainfo

Projekti partneriks on pruulikoja „Humalakoda“ pruulmeister Jaan Kristjan Unt

  Nõuded osalemiseks

 • Meeskonnatöö tulemusel ELU tegevuskava koostamine
 • Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks)
 • Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil
 • Kirjutada individuaalne refleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale)
 • Koostada meeskonnatööna ELU projekti portfoolio, mis sisaldab projekti aruannet, tegevuskava, meediakajastust ja hinnangut projektile
 • Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud tegevuse tulemusi
 • Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist

Juhendaja(d)

KV

Kaarel Vanamölder

lambert@tlu.ee

UP

Ulrike Plath

plath@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

RT

Rando Tuvikene

rantuv@tlu.ee

MS

Maris Saagpakk

maris.saagpakk@tlu.ee

Projekti meeskond

C

Carl Eric

Psühholoogia

J

Johann-Mattias

Ajalugu

H

Hendrik Johannes

Ajalugu

K

Kirill

Bioloogia (kõrvalerialaga)

K

Karl Eric

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid

D

Daisy Maryjane

Bioloogia (kõrvalerialaga)

R

Richard

Ajalugu

J

Janar

Ajalugu

K

Kaisa

Bioloogia (kõrvalerialaga)

T

Triin

Filosoofia

K

Karmen

Reklaam ja suhtekorraldus

J

Jaago-Mait

Ajalugu

S

Stina

Ajalugu

M

Marju

Ajalugu

M

Marek

Bioloogia (kõrvalerialaga)

E

Eva

Digitaalsed õpimängud

#toidukultuur #mineviku taasloomine #pruulimine #toidukeemia #töö kirjalike allikatega #spetsiifiliste tekstide tõlkimine #botaanika #turundus