Saame osa pildiraamatu võlujõust

Projekti kirjeldus: Laste varane, emotsionaalne ja eakohaselt sobiv kokkupuude raamatutega on määrava tähtsusega laste lugemisoskuse kujunemisel, mis omakorda mõjutab õpi- ja akadeemilist edukust ning hilisemat elus toimetulekut laiemalt.
Käesoleva projekti eesmärk on võimaldada üliõpilastel omandada ja harjutada pildiraamatute ettelugemise oskust eakohase arenguga lastele ja erivajadusega lastele Pildiraamatu võlujõud (PV) metoodika järgi.
Projekti käigus tutvutakse PV metoodika ja võimalustega kõigi laste jaoks harjutatakse pildiraamatute ettelugemist, vaatlusoskust, oskust analüüsida oma tegevuse tulemusi ning kavandada selle põhjal oma edasisi tegevusi. Lisaks tutvutakse erivajadusega laste jaoks tehtavate kohandustega.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

KL

Kadi Lukanenok

kadiluka@tlu.ee

Kaasjuhendaja(d)

AL

Anneli Laamann

anneli.laamann@gmail.com

JM

Jaanika Monroc

jansa66@hotmail.fr

#ettelugemine #pildiraamat #ettevalmistus kirjaoskuse omandamiseks