e-jäätmete müsteerium

Liialt palju patareisid, väikeakusid ja -elektroonikat leiab tee segaolmejäätmete konteinerisse peale nende kasutuselt kõrvaldamist, mis on väärtuslike materjalide raiskamine. Inimeste teadlikkusest ja käitumisest jäätmete liigiti kogumisel on infot varasemalt kogutud, sh. ELU projektides. Teadaolevalt puudub aga arusaam, mida kogeb inimene e-jäätmete äraviimisel selleks ettenähtud kohta. Tehes nähtavaks võimalikud raskused asjakohase info leidmisel ja/või nende kogumispunktides (sh. kauplustes) loome eelduse objektiivsete ja subjektiivsete tõkete vähendamiseks oodatud käitumisele.

Projektiga lähemalt tuvumiseks logi sisse

Juhendaja(d)

EK

Esta Kaal

esta.kaal@tlu.ee

MV

Margus Vetsa

vetsam@tlu.ee

#keskkonnahoid #ringmajandus #taaskasutus #e-waste #e-jäätmed elik elektroonikaromud #patareid ja väikeakud #tootjavastutus #kommunikatsioon.